כניסה

הזמנה לטקס לזכרו של יצחק רבין

25/10/2015 09:45 - 25/10/2015 10:30 | אודיטוריום בניין ווסטון