כניסה

הרצאת אורח בנושא - Accelerating Cybersecurity Workforce Development

15/07/2018 16:00 - |

החוג למערכות מידע במכללה האקדמית תל אביב-יפו

מתכבד להזמינכם להרצאת אורח מאת

Prof. Diana L. Burley, Ph.D.

George Washington University

בנושא

Accelerating Cybersecurity Workforce Development


With an estimated shortfall of 3.5 million workers by the year 2021, global

cybersecurity workforce needs are acute, broad and growing. Closing this workforce gap requires innovative approaches that expand the pool of qualified professionals. In this session, we will discuss both short- and longer-term strategies to accelerate workforce development and ultimately strengthen enterprise cybersecurity. 

About Prof. Diana L. Burley >>


אשר תתקיים בתאריך 15 יולי 2018 בין השעות 16:00-17:00

במכללה האקדמית תל אביב–יפו, בניין כלכלה וניהול (3)