כניסה

הרשמה להרצאה/ות בקורס ''טעימות'': סוגיות בטיפול בינקות ובגיל הרך

שלום רב,

 

לתשומת לבך!

כדי להרשם להרצאה אחת או יותר יש לסמן ליד ההרצאה/ות הרצויה/ות ולשנות מספר הרצאות בהן תרצה/י להשתתף בהתאם.
העלות הכוללת תחושב בשלב התשלום.