כניסה

IN2IT 3rd Consortium Meeting

05/09/2017 08:30 - 07/09/2017 14:00 | האקדמית תל אביב-יפו

5.9.17 08:30 – 17:00, חדר סגל, בניין ווסטון

6.9.17 09:30 – 17:00, חדר עיון גדול, בניין ניהול וכלכלה

7.9.17 09:00 – 14:00, חדר עיון גדול, בניין ניהול וכלכלה.