כניסה

חושבים כאן ועכשיו - שיחות עם פורצי דרך בפסיכותרפיה - גלית אטלס

אנו מזמינים אתכם למפגש השישי בסדרת המפגשים "חושבים כאן ועכשיו" בו נשוחח עם גלית אטלס. בשיחה זו נשוחח 
עם גלית אטלס על תיאוריה פורצת דרך המאפשרת דיון על מיניות בחדר הטיפולים. היא מאתגרת אבחנות בינאריות 
מקובלות בין גברים ונשים, התקשרות ומיניות, פרה אדיפלי ואדיפלי, תמימות ופרוורסיה ועוד.

האירוע התקיים בתאריך 21.2.21

קישור אישי ישלח ביום האירוע לכתובת המייל אשר תוזן מטה 
מדיניות הביטולים: 
1. ניתן לבטל את הרישום למפגש בתוך 14 ימי עסקים ובלבד שהביטול ייעשה עד ליום 07.02.21
2. במקרה של ביטול הרישום למפגש לאחר יום 07.02.21 ועד ליום ה-14.02.21 כולל, יחוייב המשלם ב-50% מסכום התשלום.
במקרה של ביטול הרישום למפגש לאחר ה-14.02.21 יחויב המשתתף במלוא הסכום.
4. ביטול הרישום למפגש יתקבל בפנייה בכתב בלבד באמצעות מייל לMifrasim@mta.ac.il. 

הוראות ותנאים כלליים:
1. המפגש אינו חלק מתוכנית לימודים לתואר, הוא נערך במסגרת לימודי תעודה ואינו מאפשר, על כן צבירת נקודות. 
2. קיום יום העיון מותנה במספר נרשמים מינימלי.
3. במידה והמפגש לא יתקיים הכסף יוחזר במלואו למשתתף 
4. באם המפגש לא יתקיים הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול המפגש ביוזמת האקדמית, באישור על 
התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית בעניין זה