כניסה

מכינות

 

 

"המכינה לעתיד" לחברה הערביתhttps://www.mta.ac.il/he-il/ExternalCoursesSite/Lists/promotionsmechinot/DispForm.aspx?ID=1"המכינה לעתיד" לחברה הערביתhttps://www.mta.ac.il/he-il/ExternalCoursesSite/Pages/GAszr.aspx, לפרטים ><img alt="" src="/he-il/ExternalCoursesSite/PublishingImages/Pages/gaszr/מכינה.JPG?RenditionID=30" style="BORDER:0px solid;" />"המכינה לעתיד" שנת המכינה הקדם-אקדמית נועדה לפרק את החסמים הרבים העומדים בפני סטודנטים מהחברה הערבית, בדרכם ללימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה ולהקנות להם כלים שיבטיחו את הצלחתם בלימודים אלה.False
"הדרך אל התואר" מכינה כחלופה לבחינה הפסיכומטריתhttps://www.mta.ac.il/he-il/ExternalCoursesSite/Lists/promotionsmechinot/DispForm.aspx?ID=2"הדרך אל התואר" מכינה כחלופה לבחינה הפסיכומטריתhttps://www.mta.ac.il/he-il/candidate/tools_and_info, "הדרך אל התואר" מכינה כחלופה לבחינה הפסיכומטרית<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/Lists/Plazma/AllItems/549A2170_RAW-Edit.jpg?RenditionID=30" style="BORDER:0px solid;" />מסלול קבלה ייחודי לתואר ראשון, המיועד למועמדים לאקדמית תל-אביב-יפו בלבד בעלי תעודת בגרות. לפרטים נוספים יש לפנות למרכז ייעוץ ורישום. טלפון : 6086 * דוא”ל: mirsham1@mta.ac.ilFalse