כניסה

סילבוס התכנית

​נושארציונלתכניםשיטות הוראהשם המרצהשעות

חוק החולה הנוטה למות.

פילוסופיה של הטיפול התומך, עקרונות הגישה, מסגרות ליישום.

 

האחות נפגשת עם המוות במסגרות השונות. אך בפועל לא הייתה לנו כצוותים בסיעוד לעסוק בסוגיות של סוף החיים בצורה פרטנית בשל המבוכה וחוסר הכלים שיאפשרו התחלת שיחה על הנושא של סוף החיים.

היום בו קיימת לגיטימציה שמעוגנת בחוק החולה הנוטה למות זו הזדמנות להיחשף לעקרונות הטיפול התומך

 

חוק החולה הנוטה למות:

 • יישום.
 • הפסקת הטיפול המרפא ומעבר לטיפול תומך
 • הוראות מקדימות.
 • אוכלוסיות.
 • יישום הגישה ע"פ החוק.
 • תפקיד האחות והצוות הבין מקצועי בניהול הטיפול בחולה הנוטה למות

 

 

הרצאה

פעילות למידה – היבטים מקצועיים ואישיים בתפקיד האחות בסוף החיים

עבודה בקבוצות להבנת הגישה הפאליאטיבית

הבנת מושגי ייסוד קדושת חיים ואיכות חיים

הרצאה: חוק החולה ויישום הגישה הפאליאטיבי

ד"ר ריאד אבו רקייה

14

מיומנויות תוך ובין אישיות לקידום תקשורת אפקטיבית עם המטופל ומשפחתו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרגול ושיפור מיומנויות תוך ובין אישיות הנדרשות במפגש החולה ובני משפחתו. 

במהלך המפגשים ידונו דילמות בתקשורת מטופל –מטפל.

מטפל –משפחה .

מטפל –מטפל.

קידום עקרונות בעבודת צוות

מיומנויות תוך ובין אישיות : 

 

 • הקשבה
 • אמפטיה
 • שאילת שאלות
 • רפלקציה
 • מיומנות ומודלים להעברת בשורה מרה

סדנא בקבוצות,

ניתוח סיטואציות תקשורתיות

 

תרגול שיחות אישיות עם הלומדים:

משחקי תפקידים,

מטופל

בני משפחה

איש צוות

 

ד"ר עדי ארטום

 

ד"ר ריאד אבו רקייה

14

רוחניות בטיפול תומך

המפגשים יעסקו במושגים בסיסיים למושג רוחניות וחשיבותה בשילוב בטיפול בחולה הכרוני בכלל ובסופני בפרט.

משמעות החיים

תקווה

אמונה

הקיום שלי

הייעוד שלי בחיים

תרגיל ועבודה בקבוצות שמטרתם חשיפה למשמעות של המושג .

גישות ופיתוח תשאול רוחני בקרב החולה הנוטה למות.

גב' אורלי גופר10

ניהול טיפול בתסמינים

 

 

 

 

 

 

 

 

מניעת סבל או הקלתו הינה אחד המשימות החשובות של הצוותים המטפלים בחולה הנוטה למות.

מטופלים חוששים להגיע לסוף החיים  בשל החשש מכאב, מצוקה נשימתי או דיליריום שבו יאבדו את השליטה על המטפלים  מוטלת אחריות גבוהה לעשייה עיקשת ומבוססת ידע .

 • טיפול בתסמינים פיזיים ונפשיים.
 • כאב
 • בחילות והקאות
 • מצוקה נשימתית
 • תסמיני מערכת העיכול
 • דיליריום.
 • תשישות ועייפות וכו

 

עבודה על פי הצגות מקרה .

ניתוח המורכבות בניהול התסמינים.

הבנת המושג אשכולות תסמינים.

הטיפול התרופתי .

מורפין סוגים וצורות מתן.

המרות וחישובי מינונים .

תהליכי קבלת החלטות קליניים לאיזון נאות של התסמינים

ד"ר אבו רקייה ריאד

ד"ר ולר אלכסנדר

ד"ר אלכסנדר ספיר

32

חשיבה וקריטית בטיפול פליאטיבי ושימוש בכלים ליישום גישה מבוססת מידע בטיפול תומך

Evidence based palliative care

שימוש בטיפול תומך מבוסס ידע אחד המטרות החשובות בכיוון סטנדרטיזציה בניהול התסמינים.

קווים מנחים קליניים קיימים אך אינם מהווים יותר מהמלצה  שלא תמיד מיושמת. טיפול תומך בסוף החיים  מערב הצורך במענה לצרכים פיזיים , פסיכולוגים חברתיים ומענה עדכני מבחינת הטכנולוגיות והאמצעים שיגבירו את השליטה בתסמינים וישפרו את איכות חייו של המטופל,(EBM) הינה אחד הדרכים לקידום זה.

 • עקרונות השימוש באופיואידים. בכאב , במצוקה נשימתית
 • טיטרציה והמרות.
 • ניטור תופעות לוואי.
 • הבנת חשיבות צורות המתן השונות.
 • רוטציה במורפין
 • שימוש במטדון, קורטיקוסטירואידים  ותרופות אדג'ונטיות
 • טיפול בדיכאון

הצגות מקרה שטופלו  ניתוחם ולמידה איך היה ניתן לטפל אחרת.

צפייה בסרט וניתוח משמעות וחשיבות של עשייה מבוססת ידע.

ד"ר אבו רקייה ריאד14

היבטים וסוגיות אתיות בחולה הנוטה למות

 

 

 

 

אתיקה בטיפול התומך הינה אחד האתגרים  שעולה בעשייה היומית , השונות בראייה  ובהשקפת עולמם של המטופל , המטפל  המשפחה מה נכון לעשות ומה לא ,היכן הגבולות של העשייה .

חשוב להבין את העקרונות של האתיקה ולנסות להתאימם לרצונות של המטופל תוך התחשבות ברצונות המשפחה

 • הבנת העקרונות האתים :אוטונומיה , צדק ואי גרימת נזק וכו
 • אמירת אמת,
 • קונספירציית השתיקה.
 • הידרציה ותזונה.
 • קונפליקטים , אמונות ועמדות

 

עבודה לפי הצגות מקרה מהשטח .

ניתוח סיטואציות מסרטים.

דיון בהצגות מקרה

משחקי תפקידים

עמדות של אנשי הצוות והשפעתם ביום יום.

ד"ר אבו רקייה ריאד14

גסיסה ומוות

מוות ותרבות.

הטיפול הביתי

 

התמודדות עם החולה הנוטה למות הינו תהליך יומי בחלק מהמחלקות. אך בפועל אנו עדים לעיתים לתהליכי מוות שמלווים בבדידות של החולה ובני משפחתו בשל חוסר המודעות וידע בקרב המטפלים .

במודולה הזו ננסה לתת כלים לצוות להתמודדות עם המוות והגסיסה תוך כדי קידום היכולת בין אישית להעניק לחולה ומשפחתו תמיכה וליווי נכון לסגירת המעגלים.

 

 

 

מהו מוות טוב.

מוות בביתו של המטופל.

מוות באיסלאם.

מוות ביהדות.

מוות בנצרות.

השעות האחרונות –מוות וגסיסה.

משחקי תפקידים.

עבודה בקבוצות על ניתוח מחסומים כלליים או אישיים.

צפייה בקטעים מסרט וניתוחם.

דיווח אישי על חוויה

ד"ר אבו רקייה ריאד

גב' חלא בשארה

גב' אורלי גופר

גב' בלה

14