כניסה

לימודי חברה ופוליטיקה עם התמחות בשלטון מקומי

 

תכנית לימודים לתואר ראשון B.A -  בחברה ופוליטיקה עם חטיבה בשלטון מקומי

(המסלול הגמיש)*

https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/SchoolGovernmentSocietySite/BASite/PublishingImages/%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%99%20%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%a0%d7%99.jpg

ראש ההתמחות: ד"ר שוקי אמרני

מומחה לשלטון מקומי
לשעבר מנכ"ל משרד הפנים ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה

 

 

תכנית הלימודים מציעה לסטודנטים ידע עיוני ומקצועי בנושאי השלטון המקומי והיכרות עם הסוגיות המרכזיות בתהליכי העבודה וקבלת ההחלטות ע"י הדרג הפוליטי והמקצועי ברשות המקומית, בעתות רגיעה ובמצבי חירום. ההרצאות יינתנו ע"י מיטב המומחים בתחום יחד עם רכישת ניסיון מעשי בפעילות המוניציפלית במסגרת התמחות מקצועית שתלווה בחניכה אישית של אנשי מקצוע.

התכנית מקנה ידע אקדמי במדעי המדינה, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי וסוציולוגיה, עם תכני לימוד מקיפים על מערכת השלטון המקומי, הכוללים את התשתית החוקית והנורמטיבית לפעילותו של השלטון המקומי, תיאוריות וגישות מרכזיות ביחסי שלטון מרכזי ומקומי, שינויים ותמורות שחלו בדפוסי הניהול ובתפקידים המבוצעים ע"י הרשות המקומית בשגרה ובעתות חירום, מערכת התכנון והבניה ברמה המקומית, המחוזית והארצית, המאפיינים הייחודיים של השלטון המקומי במגזר המיעוטים, דיון בסוגיות בתחומי המנהיגות המקומית, ניהול משאבי אנוש, תקציב, דוברות ותקשורת ובתחום מנגנוני הפיקוח והביקורת הציבורית.

 

אודות תחום השלטון המקומי:


מערכת השלטון המקומי בישראל הפועלת באמצעות 257 רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות), ומאות גופים ציבוריים נוספים העוסקים בתחום המוניציפלי, מצויה בתהליך מואץ של שינויים חשובים. לצד שינויים בתחומי הטכנולוגיה והתקשורת, קיימת מגמה מתמשכת בה הרשויות המקומיות מבצעות יותר ויותר תפקידים. חלקם חדשים וחלקם כאלה שבוצעו בעבר ע"י משרדי הממשלה.

שינויים אלה, יחד עם המאפיינים של המערכת המוניציפלית מעצימים את ההשפעה הרבה הנודעת לאופן התנהלותו של השלטון המקומי על תחומים מרכזיים בחיי הפרט, החברה והמדינה.

 המאפיינים של השלטון המקומי כגוף פוליטי ומערכת היחסים המיוחדת שנרקמה בינו לבין השלטון המרכזי יוצרים סביבת עבודה מורכבת מאוד. בין היתר, הם משפיעים על ההתנהלות ועל היחסים עם המגזר הפרטי ועם התושבים שהמודעות שלהם לזכויותיהם גוברת. בחינת הגורמים לחריגות מהכללים המחייבים מלמדת כי מרביתם נובעים בשל חוסר ידע מקצועי או חוסר הבנת הוראות החוק והנורמות המחייבות. מכאן החשיבות הרבה ללימוד נושאי השלטון המקומי- הן לטיוב ההון האנושי ולקידום ערכים חברתיים חשובים כדוגמת אימון הציבור, והן לקידום המחקר האקדמי בנושאי חברה, פוליטיקה וממשל ובהיקשר לשלטון המקומי ויחסיו עם האזרח והשלטון המרכזי.


ההתמחות המקצועית

במהלך לימודיהם ישתלבו הסטודנטים בהתמחות מקצועית, אשר בה יוכלו ליישם את הידע התיאורטי והמקצועי שרכשו. ההתמחות תעשה ברשויות מקומיות, במשרדי ממשלה הנוגעים בעבודת השלטון המקומי, בחברות עירוניות ובארגונים בינלאומיים הנמצאים בממשק המקומי. ההתמחות תעשה בתיאום עם הסטודנטים ובהתאם לצרכים. ההיכרות עם הארגונים שעוסקים בתחום המוניציפלי במסגרת ההתמחויות תעניק לסטודנטים ניסיון מעשי שיוכל לשמש אותם בהמשך דרכם.

 

יתרונות התואר:

  • שילוב מיוחד של לימוד היבטים תאורטיים יחד עם היבטים מקצועיים שמעצימים את חוויית הלימוד.
  • היכרות ולמידה עם סגל המרצים המומחים בתחום השלטון המקומי. 
  • התמחות מקצועית בליווי והנחיה של איש מקצוע המקנה ניסיון מעשי בפעילות המוניציפלית.
  • אפשרות להמשך ישיר לתואר שני בתחום מדעי המדינה, מדיניות ציבורית ומנהל ציבורי.
  •  מערכת שעות מותאמת לאנשים עובדים.
  •  שכר לימוד אוניברסיטאי. 
  •  תנאי קבלה גמישים.

     

מבנה תכנית הלימודים לתואר בוגר  (B.A.) בחברה ופוליטיקה בצירוף חטיבה בשלטון מקומי

מסגרת קורסי חובה 

מסגרת קורסי חובה בחטיבה בשלטון מקומי

מסגרת קורסי תשתית 
בסוציולוגיה
מסגרת קורסי תשתית 
מדע המדינה


 

 

מסגרת קורסי בחירה


 

מסגרת סמינר בשלטון מקומי

 

מסגרת התמחות מקצועית בשלטון מקומיסה"כ
66 נ"ז16 נ"ז10 נ"ז6 נ"ז4 נ"ז4 נ"ז6 נ"ז112 נ"ז

 

 *פתיחת התוכנית מותנית במספר נרשמים

 

 

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג