כניסה

לימודי פוליטיקה - תואר ראשון בחברה ופוליטיקה* .B.A

בית הספר לממשל וחברה מציע מסלול לימודים ייחודי בחברה ופוליטיקה, שעוקב אחר יחסי הגומלין שבין הממשל, הפוליטיקה והחברה. תכנית החברה והפוליטיקה מעניקה לסטודנטים את הכלים הטובים והמעודכנים ביותר לבחינה מקצועית של תהליכים פוליטיים וחברתיים.

במהלך שנת הלימודים השנייה, סטודנטים הלומדים בתכנית החברה והפוליטיקה יכולים לצאת להתמחות מקצועית בארגונים אזרחיים, במינהל ציבורי, בארגונים בינלאומיים או בחברה, קיימות וניהול.

תכנית הלימודים:

  מסגרת קורסי חובה מסגרת קורסי תשתית מסגרת קורסי בחירה מסגרת סמינר מסגרת התמחות סה"כ
66 נ"ז16 נ"ז
(6 נ"ז מדע המדינה,
10 נ"ז סוציולוגיה)
20 נ"ז4 נ"ז6 נ"ז112 נ"ז

 

התמחות מקצועית במסגרת לימודי חברה ופוליטיקה

החל מהשנה השנייה ללימודיהם, הסטודנטים בתכנית החברה והפוליטיקה יכולים לבחור בהתמחות מקצועית.

במסגרת ההתמחות יתנסו הסטודנטים בעבודה מעשית של מספר שעות שבועיות בארגון או במוסד לבחירתם. ההתמחות הינה שנתית ומקנה 6 נקודות זכות אקדמיות.במקביל להתמחות המעשית יתקיים דיון אקדמי מעמיק בסוגיות, בבעיות ובתובנות השונות שיעלו מעבודת ההתנדבות במסגרת התיאורטית של מקבץ קורסי ההתמחות.

על הסטודנטים לבחור באחת משלוש ההתמחויות המקצועיות הבאות: התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים, התמחות מקצועית במינהל ציבורי או התמחות מקצועית בארגונים בינלאומיים – וזאת בהתאם למקבץ קורסי ההתמחות הנבחר.1. התמחות בחברה האזרחית
בעשור האחרון גרמו שינויים פוליטיים, חברתיים וכלכליים להתרחבות החברה האזרחית והארגונים השונים הפועלים בה: ארגונים לא ממשלתיים, ארגוני מתנדבים, ארגוני עובדים ועמותות לקידום זכויות של קבוצות שונות בחברה.
מקבץ הקורסים בנושא החברה האזרחית נועד להעניק לסטודנטים תשתית אקדמית להבנת החברה האזרחית – והזדמנות להתנסות מעשית באחד מהארגונים האזרחיים בישראל.


2. התמחות במדיניות ציבורית
עם כל הכבוד לקומץ מקבלי ההחלטות, את המדינה המודרנית מנהלים הביורוקרטים.פה בישראל, אחד האתגרים המרכזיים הוא הצורך להשביח את המינהל הציבורי ולייעל את השירותים הניתנים לאזרח.
מקבץ הקורסים בנושא מדיניות ציבורית נועד להכשיר את הסטודנטים לעבודה במגזר הציבורי באמצעות הענקת תשתית אקדמית להבנת המוסדות הממשלתיים והציבוריים– וכן הזדמנות להתנסות מעשית בתחום.


3. התמחות בפוליטיקה בינלאומית
תהליכי הגלובליזציה המואצים מחייבים בחינה מחודשת של המערכת הבינלאומית, הדינמיקה שלה והשפעתה על מדינות הלאום.
מקבץ הקורסים בנושא הפוליטיקה הבינלאומית מאגד בתוכו נושאים מתחום היחסים הבינלאומיים ומתחום הפוליטיקה ההשוואתית. המקבץ נועד לחשוף בפני הסטודנטים את התהליכים המרכזיים בעולם, וכן לאפשר להם להתנסות מעשית בהשפעות החיצוניות על החיים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים בישראל.

את התכנית המפורטת של ההתמחות ניתן למצוא בידיעון.

 

* פתיחת תכניות הלימודים לתואר ראשון בחברה-פוליטיקה מותנת במספר הנרשמים

 


 

בית הספר לממשל וחברה

דקן בית הספר: פרופ' אסף מידני
ראש מינהל בית הספר: שני אגסי
רכזת אקדמית: טלי מזרחי
טלפון:
03-6803344
פקס:
03-6803342
דוא"ל:
polisec@mta.ac.il