כניסה

תמונות מטקסי הענקת תארים

 

 

טקסי הענקת תארים תשע"ז -2017https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/GraduationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=1טקסי הענקת תארים תשע"ז -2017https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/GraduationSite/Graduates2017Site/, לצפיה בתמונות > <img alt="" src="/he-il/GraduatesSite/Graduates130617/130617MainStage/_MG_3487.JPG?RenditionID=22" width="189" style="BORDER:0px solid;" />True
טקסי הענקת תארים תשע"ו -2016https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/GraduationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=2טקסי הענקת תארים תשע"ו -2016https://www.mta.ac.il/he-il/graduatessite/pages/ge6m2.aspx, לצפיה בתמונות > <img alt="טקס הענקת תארים תשע"ו - 2016 האקדמית תל-אביב-יפו " src="/he-il/GraduatesSite/Graduates150616/Graduates150616Reception/_MG_0080.JPG?RenditionID=24" style="BORDER:0px solid;" />True
טקסי הענקת תארים תשע"ד -2014https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/GraduationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=3טקסי הענקת תארים תשע"ד -2014https://www.mta.ac.il/he-il/graduatessite/pages/vhtan.aspx, לצפיה בתמונות ><img alt="" src="/he-il/GraduatesSite/t2014/Picture%20403.jpg?RenditionID=22" style="BORDER:0px solid;" />True
טקסי הענקת תארים תשע"ג -2013https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/GraduationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=4טקסי הענקת תארים תשע"ג -2013https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/Pages/RB13ph.aspx, לצפיה בתמונות ><img alt="" src="/he-il/GraduatesSite/t2013/1%20718.jpg?RenditionID=22" style="BORDER:0px solid;" />True
טקסי הענקת תארים תשע"ב - 2012https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/GraduationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=5טקסי הענקת תארים תשע"ב - 2012https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/Pages/RB12ph.aspx, לצפיה בתמונות ><img alt="" src="/he-il/GraduatesSite/t2012/1%20281.jpg?RenditionID=22" style="BORDER:0px solid;" />True
טקסי הענקת תארים תשע"א -2011https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/GraduationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=6טקסי הענקת תארים תשע"א -2011https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/Pages/RB11ph.aspx, לצפיה בתמונות ><img alt="" src="/he-il/GraduatesSite/t2011/_MG_9047.jpg?RenditionID=22" style="BORDER:0px solid;" />True
טקסי הענקת תארים תש"ע - 2010https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/GraduationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=7טקסי הענקת תארים תש"ע - 2010https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/Pages/RB10ph.aspx, לצפיה בתמונות ><img alt="" src="/he-il/GraduatesSite/t2010/IMG_5881.jpg?RenditionID=22" style="BORDER:0px solid;" />True
טקסי הענקת תארים תשע"ח -2018https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/GraduationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=8טקסי הענקת תארים תשע"ח -2018https://www.mta.ac.il/he-il/GraduatesSite/GraduationSite/graduates2018site/Pages/default.aspx, לצפייה בתמונות><img alt="" src="/he-il/GraduatesSite/GraduationSite/graduates2018site/PublishingImages/_DK67840.JPG?RenditionID=30" style="BORDER:0px solid;" />True