כניסה

תואר שני .M.A בייעוץ ופיתוח ארגוני

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
 • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג


דקן בית הספר: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ
ראש התכנית: ד"ר רפאל שניר

 

מטרת התכנית ללימודי תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני


התקופה הנוכחית היא תקופה של שינויים מואצים, אשר משפיעים השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה, ודרכי הפעולה של ארגונים. אלה נאלצים להתמודד עם אתגרים, כגון ההתפתחות הטכנולוגית ותהליכי הגלובליזציה, שינויים ערכיים, הגיוון בכוח העבודה, עליית חשיבותו של הלקוח, ומציאות בעלת מרכיב מובנה של חוסר וודאות. היות והאתגרים עמם מתמודדים ארגונים כיום הינם רב-תחומיים (טכנולוגיים, כלכליים, תרבותיים, חברתיים, דמוגרפיים ועוד), אין להם מענה בלעדי בדיסציפלינה ספציפית כלשהיא. במציאות הזאת, לימודי ייעוץ ארגוני ופיתוח ארגוני מקנים מקצוע נדרש בשוק העבודה. על-כן, מטרת התכנית ללימודי תואר שני בייעוץ ארגוני היא הכשרת יועצים בעלי רמה גבוהה של ידע ומיומנויות רלוונטיים, להכוונה וליווי של תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני.

 

קהל היעד של תכנית הלימודים​

בוגרי תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום. תכנית הלימודים רלוונטית במיוחד לבוגרי תואר ראשון בתחומים הבאים: פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, ניהול, מנהל עסקים, ומדעי החברה.


מידת ההתאמה לאנשים עובדים

 • הלימודים ירוכזו ביום וחצי בשבוע (לא כולל פרקטיקום).
 • הלימודים בתואר השני בייעוץ ארגוני יתחילו בשעה 12:00.
 • בשנה א' תהיינה 26 שעות לימוד שבועיות (החלוקה לסמסטרים בהתאם לידיעון התכנית).
 • בשנה ב' תהיינה 16 שעות לימוד שבועיות (החלוקה לסמסטרים בהתאם לידיעון התכנית ותחת ההנחה שאין צורך בהשלמת קורסים במסגרת פטור), 4 שעות הדרכה לפרקטיקום אחת לשבועיים בכל סמסטר,
 • ופרקטיקום בהיקף שלא יקטן מ-24 שעות ולא יעלה על 40 שעות חודשיות.

 

יתרונות התכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

 •  כיסוי קוהרנטי, תשתיתי ומתקדם, לתכנים ולמיומנויות העיקריים בייעוץ ובפיתוח ארגוני.
 • הכרת "ארגז הכלים" של היועץ הארגוני. לימודי ייעוץ ארגוני מתבססים על למידה יסודית ושיטתית של ארבעת סוגי ההתערבויות הקיימים בייעוץ ופיתוח ארגוני – אסטרטגיות, טכניות-מבניות, תהליכי אנוש וניהול משאבי אנוש.
 • חשיפה לאופני העבודה של יועצים ארגוניים בשלושת המגזרים (פרטי, ציבורי, שלישי) ובחברות משפחתיות.
 • גיבוש זהות פרופסיונאלית אישית כיועץ ארגוני. זהו מאפיין חשוב של תכנית הלימודים, אשר אמור לשמש "מורה נבוכים" ליועצים ארגוניים בתחילת דרכם המקצועית ולסייע להם בניהול עצמי של הקריירה שלהם בעתיד.
 • הקניית כלים כמותניים ואיכותניים בחקר ארגונים.
 • התייחסות להיבטים בין-תרבותיים בייעוץ ופיתוח ארגוני.
 • ראייה רב-תחומית, כוללת ומעשית.
 • התבססות על התשתית של האקדמית תל אביב-יפו, כמוסד החותר למצוינות.
 • היותה תכנית התואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני היחידה באזור תל אביב בשכר לימוד ציבורי.

תעסוקה בתחום

כיום, נראה שאין ארגון גדול בישראל שאינו משתמש בשירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני, בין אם באמצעות מחלקה פנימית ייעודית, ובין אם באמצעות חברות הייעוץ החיצוניות (ולעיתים אף בצוותים משולבים של יועצי פנים וחוץ). השימוש בייעוץ ופיתוח ארגוני הולך וגובר גם בחברות בינוניות וקטנות, במיוחד בתחום ההיי-טק. בין הגופים המשתמשים בשרותי ייעוץ ופיתוח ארגוני נמצאים צה"ל ושירותי הביטחון האחרים, משרדי ממשלה, עיריות ומועצות מקומיות, חברות במגזר הציבורי, המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים, מוסדות להשכלה גבוהה, הבנקים, חברות פרטיות, ואף מלכ"רים. הווה אומר, הייעוץ והפיתוח הארגוני מהווים שדה מקצועי מוכר, תוסס ופעיל, אשר שירותיו נצרכים בקנה מידה נרחב במשק הישראלי. בוגרי התוכנית ירכשו הבנה מעמיקה בייעוץ ופיתוח ארגוני, המושתתת על ידע אקדמי אינטרדיסציפלינרי רחב בשילוב התנסות מעשית משמעותית (במסגרת הפרקטיקום). לפיכך, נראה שתהיה דרישה לשירותיהם. היחשפות הסטודנטים לאופני הייעוץ במגזרים השונים (הפרטי, הציבורי, והשלישי) ובחברות משפחתיות צפויה להגדיל עוד יותר את האטרקטיביות התעסוקתית שלהם.

 

מבנה תכנית הלימודים

מסגרת מס' נ"ז
לימודי ליבה:
קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני - 14 נ"ז
קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים - 8 נ"ז
20 
 לימודים מתקדמים:
סוגי התערבויות העיקריים בייעוץ ופיתוח ארגוני - 6 נ"ז
ייעוץ ופיתוח ארגוני במיקוד מגזרי - 2 נ"ז
ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים - 2 נ"ז
הקניית מיומנויות, גיבוש זהות פרופסיונאלית, ואתיקה בייעוץ ארגוני - 6 נ"ז
לימודי העשרה והרחבה - 4 נ"ז
פרקטיקום - 4 נ"ז
הדרכה לפרקטיקום - 4 נ"ז
מבט למחקר ולשטח - ללא נ"ז
28
סה"כ 48 

 

לימודי הליבה (22 נ"ז)

 

 קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני - 14 נ"ז

שם הקורסמס' נ"ז
היחיד והקבוצה בארגון 2
הארגון וסביבתו 2
מנהיגות בארגונים 2
מדידה והערכה בארגונים 2
מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א' 2
מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 2

 

 
קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים - 8 נ"ז

שם הקורס מס' נ"ז
מבוא לאסטרטגיה 2
מבוא לכלכלה 2
הכרת הדיווח הפיננסי 2
מבוא למערכות מידע 2

 

לימודים מתקדמים (28 נ"ז)


סוגי ההתערבויות העיקריים בייעוץ ופיתוח ארגוני - 6 נ"ז

שם הקורסמס' נ"ז
קורס חובה
התערבויות אסטרטגיות 2
בחירת שני קורסים מתוך שלושה
התערבויות של תהליכי אנוש 2
התערבויות טכניות-מבניות 2
התערבויות של ניהול משאבי אנוש 2


ייעוץ ופיתוח ארגוני במיקוד מגזרי - 2 נ"ז 

בחירת קורס אחד מתוך ארבעהמס' נ"ז
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי 2
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי 2
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית 2
ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות 2


ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים - 2 נ"ז

הקניית מיומנויות, גיבוש זהות פרופסיונאלית, ואתיקה בייעוץ ארגוני - 6 נ"ז

שם הקורסמס' נ"ז
קורסי חובה
מיומנויות ייעוץ למנהלים 2
גיבוש זהות פרופסיונאלית כיועץ ארגוני 2
אתיקה וערכים בייעוץ ארגוני 2


לימודי העשרה והרחבה - 4 נ"ז

קורסי בחירהמס' נ"ז
סמינר אחד מתוך היצע של 4 סמינרים 2
סדנה אחת מתוך היצע של 3 סדנאות 2

 

 
פרקטיקום - 4 נ"ז
פרקטיקום (התנסות מעשית) בייעוץ ארגוני הינו מרכיב הכרחי בתכנית לימודים בייעוץ ופיתוח ארגוני. לפיכך, במהלך סמסטרים א' ו-ב' של שנה ב' יבצעו הסטודנטים (בזוגות) פרויקט ייעוצי בארגון מתאים. הפרויקט ילווה הן בהדרכה אקדמית של חבר/ת סגל האקדמית והן בהדרכה של איש קשר לארגון, לצורך העמקה והטמעה של הידע הנרכש בתכנית הלימודים. תוצע לסטודנטים רשימת ארגונים אפשריים שבהם ניתן יהיה לבצע את הפרויקט הייעוצי.


הדרכה לפרקטיקום - 4 נ"ז

מבט למחקר ולשטח - ללא נ"ז

מפגש חודשי במשך שעה וחצי, במהלך סמסטרים א' ו-ב' של שתי שנות הלימוד בתוכנית הלימודים, בו יתוודעו הסטודנטים למחקרים רלוונטיים בייעוץ ופיתוח ארגוני, כמו גם להתערבויות שמבוצעות בארגונים ותובנות לגביהן.

 

עבודת מחקר כמותנית, או מבחן גמר בייעוץ ופיתוח ארגוני

סטודנטים מצטיינים יוכלו לבצע עבודת מחקר כמותנית. שני תנאים מקדימים נוספים לביצוע העבודה הינם: לימוד הקורס סטטיסטיקה לתואר שני בפסיכולוגיה במהלך שנה א' וקבלת ציון 90 לפחות, והסכמת מרצה מאנשי סגל ההוראה המוסמכים לכך להנחיית עבודת המחקר. הסטודנטים שיבצעו עבודת מחקר כמותנית יזוכו ב-2 נ"ז נוספות, מעבר ל-50 נקודות הזכות בתוכנית. סטודנטים שלא  יבצעו עבודת גמר כמותנית, יידרשו לעמוד בהצלחה במבחן גמר (ללא נ"ז).משקל עבודת המחקר הכמותנית/מבחן הגמר בציון הסופי לתואר הוא 15%.


דוגמאות לתכני קורסים

 
1. מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א'
הקורס יתמקד בשלבים הראשונים שלפני ההתערבות הארגונית, דהיינו, שלב הכניסה לארגון, עריכת החוזה הפסיכולוגי וביצוע האבחון הארגוני. עיקר הקורס יתמקד בשלב הדיאגנוזה. כל תהליך התערבות בארגון מתחיל בדיאגנוזה ארגונית, דהיינו, איסוף נתונים על הארגון שמתוכם מתקבלת תמונה מהימנה על העוצמות והחולשות העיקריות של הארגון, ועל הדינאמיקה שהביאה להתפתחות תופעות ארגוניות נצפות- חיוביות ושליליות. מטרת הקורס להקנות לסטודנטים את היסודות התיאורטיים של הדיאגנוזה הארגונית, ולאמן את הסטודנטים כיצד לבצע אבחון ארגוני מהימן. הקורס יסקור סדרה של מודלים לאבחון, שורה של טכניקות לאיסוף נתונים דיאגנוסטיים, ושיטות לבצע אינטרפרטציה של הנתונים הנאספים ולאבחן את העוצמות והחולשות הארגוניות. יושם דגש על התשתית התיאורטית של אינטרפרטציות אבחוניות.


2. התערבויות אסטרטגיות
ההתערבויות אסטרטגיות הן מבין ההתערבויות החדשות ביותר בייעוץ ופיתוח ארגוני, והן בדרך כלל נערכות ברמת הארגון בכללותו. ניתן לזהות בהן שלושה תת-סוגים: (1) התערבויות מהותיות/מעצבות (2) התערבויות לעידוד שינוי מתמיד בארגון, ו-(3) התערבויות של שיתוף פעולה בין-ארגוני. הקורס מיועד לצורך הכרת ההתערבויות האסטרטגיות העיקריות הן מנקודת הראות התיאורטית, והן מנקודת הראות היישומית - באמצעות ניתוחי מקרה רלוונטיים.


3. ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות
עסקים הנשלטים על ידי משפחות מאופיינים ביתרונות בולטים בדור הראשון, יתרונות ההופכים לעיתים לאיומים על המשכיותם בדורות הבאים. האתגרים הנעוצים במפגש הרגיש בין המשפחה, הניהול והבעלות, הופכים לעיתים לאיומים כאשר המשפחה רוצה להעביר את ההשפעה או השליטה לדורות הבאים. בפועל 37% מן העסקים המובילים הנכללים ברשימת ה-FORTUNE 500 הם משפחתיים. עסקים אלה חשופים כולם לאתגרים שבמעבר משליטה של האב המייסד היחיד, לניהול מערכתי המייצר ומשמר יתרון תחרותי לאורך זמן ולהמשך הדורות.
הקורס יעסוק בייעוץ לעסק המשפחתי. הדגש הוא על יישום פרקטיקות להובלת המפגש בין היחיד, המשפחה, הניהול והבעלות; ואתגרי השימור, השינוי, וההמשכיות בדורות הבאים. לקורס יש היבטים פרקטיים ברורים. לפיכך, יתארחו בקורס מגוון רחב של מרצים אורחים, יועצים העוסקים בהיבטים הספציפיים (החוקתיים, הפיננסיים, ואף הפסיכולוגיים) שבהעברת העסק המשפחתי לדורות הבאים.


4. גיבוש זהות פרופסיונאלית כיועצים ארגוניים
מטרת קורס זה הינה להקנות למשתתפים מודעות עצמית משמעותית שתאפשר להם לבחור ולפתח את הקריירה המתאימה ביותר עבורם כיועצים ארגוניים, ולהבין את הדילמות המקצועיות בהן יתקלו. המשתתפים יחשפו לכלי אבחון מקצועיים שונים (לדוגמא, שאלוני אישיות) שיביאו לתובנות אישיות ויאפשרו קבלת החלטות מבוססת לגבי התווית קריירה עתידית בייעוץ ארגוני.


5. סדנה: דינמיקה קבוצתית
מטרת הסדנה היא להתנסות וללמוד על תהליכים קבוצתיים ובין-אישיים בקבוצות קטנות. אנו מתמקדים בתהליכים הנוגעים להיווצרות קבוצה ומאפייניה, אינטראקציות בין-אישיות, מודעות עצמית ורגישות לאחרים. 


6. סדנה: מסע קולנועי – תובנות לייעוץ ארגוני
סינמה-תרפיה היא התהליך של שימוש בסרטים למטרות טיפוליות. בסדנה נלמד על סינמה-תרפיה, עקרונותיה, ויתרונותיה. בהמשך, נדון ברלוונטיות שלה לייעוץ ופיתוח ארגוני ככלי לעידוד הנעה לשינוי והפחתת התנגדות לשינוי, באמצעות ניתוח סרטי קולנוע ופרקים מסדרות טלוויזיה.

 

 דרישות הקדם ללימודי תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

המועמדים יידרשו להוכיח ידע מוקדם (קרי, לימודים במסגרת התואר הראשון וקבלת ציון עובר)
בארבעת הקורסים הבאים:

 

שם הקורסמס' נ"ז
סטטיסטיקה לתואר ראשון במדעי החברה 2
שיטות מחקר לתואר ראשון במדעי החברה 2
מבוא לפסיכולוגיה 2
מבוא לסוציולוגיה 2

 


חסרי ידע מוקדם באחד מקורסים אלה, יידרשו לעמידה בבחינת פטור.
בחינות הפטור מתקיימות בסמסטר הקיץ שלפני תחילת שנה א'.
מודגש בזאת כי נקודות הזכות של לימודי ההשלמה אינן נכללות במניין נקודות הזכות הנדרשות לקבלת התואר.
על-מנת לקבל מידע ופרטים אודות תהליך ותנאי הקבלה, יש לפנות למשרד הרישום.

 

 

חזרה לתפריט