כניסה

לימודי תואר שני ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני בדגש על רשויות מקומיות והמגזר הציבורי

דקן בית הספר: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ

ראש התכנית : ד"ר רפאל שניר


התכנית לא תיפתח בסמסטר הקרוב – לחצו כאן לתכנית לתואר שני בייעוץ ארגוני

 

מטרת תכנית הלימודים

תכנית הלימודים המוצעת בייעוץ ופיתוח ארגוני נועדה להעניק ללומדים בה הבנה מעמיקה יותר של המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים בכלל, ושל רשויות מקומיות וארגוני המגזר הציבורי בפרט. הרחבת הידע תאפשר להם להתמודד ביעילות עם תהליכי שינוי בארגונים. שינויים כאלה, הנובעים מהתפתחות טכנולוגית, מהתבססות  של תפיסת שירות המחייבת פתיחות גדולה יותר לדרישות וציפיות הציבור, ומגיוון הולך ומתעצם בכוח העבודה (יותר נשים, יותר שיתוף של קבוצות אתניות מגוונות, הכללתם של בעלי מוגבלויות שונות, פריסה גילאית רחבה, וכדומה), מחייבים הסתגלות מתמדת להתחדשות ארגונית ולקשיים שארגונים פחות נחשפו להם בעבר.

 

בכדי לענות על הצורך להכשרת יועצים ארגוניים, נפתחה באקדמית ת"א-יפו באוקטובר 2014 (שנת הלימודים תשע"ד) תכנית לימודים לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני. ביום  12.4.2016  הסמיכה המל"ג  את המכללה להעניק תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני (ללא תזה).

מטרת תכנית הלימודים המוצעת היא מתן הכשרה אקדמית פרופסיונלית, המשלבת תיאוריה, ידע, ומיומנויות, לשם הכוונה וייעול של תהליכי פיתוח ארגוני בדגש על רשויות מקומיות והמגזר הציבורי בישראל. זאת, על בסיס התובנה כי לרשויות מקומיות ולארגוני המגזר הציבורי יש מאפיינים, בעיות, ואתגרים ייחודיים להם, בהשוואה לארגונים אחרים במגזר הפרטי ובמגזר השלישי. לדוגמא, אופי היחסים בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי בישראל, השפעת האופי המונופוליסטי של ארגוני מגזר ציבורי על איכות תפקודם והדרכים להתמודדות עם כך.

בוגרי תוכנית הלימודים המוצעת יוכלו לתפקד הן כיועצים ארגוניים פורמאליים, והן כמסייעים לשינוי ברמה הבלתי-פורמאלית בארגון, במסגרת התפקידים השונים אותם הם ממלאים במקומות עבודתם.

 

דרישות קבלה לתוכנית הלימודים

התכנית מיועדת  לבוגרי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום, בציון גמר של 85 לפחות במדעי החברה והרוח, או 80 לפחות במדעי הטבע ובמדעים מדויקים (לחילופין – בוגרי תואר שני/שלישי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום (מדעי החברה, מדעי הרוח, מדעי הטבע, ומדעים מדויקים)). תכנית הלימודים רלוונטית במיוחד לבוגרי תואר ראשון בתחומים הבאים: פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, ניהול, מנהל עסקים, ומדעי החברה. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון עבודה ברשויות מקומיות  או במגזר הציבורי.
המועמדים  יידרשו לעבור בהצלחה ראיון קבלה ולהוכיח ידע (קרי, לימודים במסגרת התואר הראשון וקבלת ציון עובר) בארבעת הקורסים הבאים: (1) סטטיסטיקה לתואר ראשון במדעי החברה, (2) שיטות מחקר לתואר ראשון במדעי החברה, (3) מבוא לפסיכולוגיה, ו-(4) מבוא לסוציולוגיה. חסרי ידע מוקדם יידרשו לעמידה במבחני פטור בסמסטר הקיץ שלפני תחילת שנה א'.

 

תיאור כללי של תוכנית הלימודים

נדרשת צבירה של 48 נ"ז במהלך ארבעה סמסטרים (סמסטרים א' ו-ב' בשתי שנות לימוד).  התכנית מורכבת מלימודי ליבה (14 נ"ז) ולימודים מתקדמים (34 נ"ז) כדלקמן:

 
נ"ז

לימודי ליבה:

 • א. קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני - 12 נ"ז
 • ב. קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים -2 נ"ז
14

לימודים מתקדמים:

 • ג. סוגי התערבויות עיקריים בייעוץ ופיתוח ארגוני - 4 נ"ז
 • ד. ייעוץ ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי ובמגזר הציבורי  - 4 נ"ז
 • ה. הקניית מיומנויות ייעוץ, גיבוש זהות פרופסיונאלית, הדרכה אישית, ואתיקה בייעוץ ארגוני - 8  נ"ז
 • ו. מבט למחקר ולשטח - ללא נ"ז
 • ז. הדרכה לפרקטיקום ופרקטיקום  - 6 נ"ז
 • ח. מבחן גמר בייעוץ ופיתוח ארגוני - 8 נ"ז
 • ט. סדנה אינטגרטיבית מסכמת - 4 נ"ז
34
סה"כ 48

 

יתרונות תכנית הלימודים

 1. ראיה אינטר-דיסציפלינארית, המתבססת על ידע מתחומים כגון פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ניהול, התנהגות ארגונית, לימודי עבודה, וממשל.
 2. כיסוי קוהרנטי, תשתיתי ומתקדם, לתכנים (לדוגמא, מנהיגות, שינוי ארגוני) ולמיומנויות (לדוגמא, עריכת אבחון ארגוני, מיומנויות ייעוץ למנהלים) העיקריים בייעוץ ובפיתוח ארגוני.
 3. הקניית כלי מדידה והערכה בארגונים (לדוגמא, עריכת סקר פנים-ארגוני, מדדי ביצוע ארגוניים ברמת הפרט, הצוות, המחלקה, והארגון בכללותו).
 4. הכרת "ארגז הכלים" של סוכני שינוי ארגוני. קרי, חשיפה לסוגי התערבויות הקיימים בייעוץ ובפיתוח ארגוני (א. התערבויות אסטרטגיות – לדוגמא, שיתוף פעולה בין-ארגוני, ב. התערבויות טכניות-מבניות – לדוגמא, שינוי מבנה ארגוני, ג. התערבויות של תהליכי אנוש – למשל, בניית צוות, ו-ד. התערבויות של ניהול משאבי אנוש – למשל, מיון מועמדים לעבודה והדרכת עובדים).
 5. יישומיות. קרי, הכשרת בוגרי התוכנית לעבודה כיועצים ארגוניים (הן פנימיים והן חיצוניים), כמו גם לקידום והכוונת תהליכי שינוי ארגוני ברמה הבלתי-פורמאלית.
 6. גיבוש זהות פרופסיונאלית אישית כיועץ/יועצת ארגוני/ת. זהו מרכיב לימודי חשוב, אשר אמור לשמש "מורה נבוכים" ליועצים ארגוניים בתחילת דרכם המקצועית, ולסייע להם   לזהות ולבסס את הנישה הייעוצית המתאימה עבורם.

 

מבנה תכנית הלימודים

התכנית מסווגת כאמור לתשעה נושאים:

 

נושא א': קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני (קורסי חובה)

 • היחיד והקבוצה בארגון (2 נ"ז)
 • הארגון וסביבתו (2 נ"ז)
 • מנהיגות בארגונים (2 נ"ז)
 • מדידה והערכה בארגונים (2 נ"ז)
 • מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א' (2 נ"ז)
 • מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' (2 נ"ז)

 

נושא ב': קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים (בחירה של אחד מתוך שלושה קורסים)

 • מבוא לאסטרטגיה (2 נ"ז)
 • הכרת הדיווח הפיננסי (2 נ"ז)
 • מבוא למערכות מידע (2 נ"ז)
       

שלושת הקורסים הנ"ל אינם "קורסי מדף" – הם יותאמו במיוחד ליועצים ארגוניים. מטרתם להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בתחומים הנ"ל, אשר יתרמו לראיה הארגונית המערכתית שלהם ויקלו עליהם לתקשר עם מומחים אחרים בארגון.

 

נושא ג': סוגי ההתערבויות העיקריות בייעוץ ופיתוח ארגוני

 • התערבויות אסטרטגיות – קורס חובה (2 נ"ז)
 • התערבויות של תהליכים בין-אישיים (2 נ"ז)
 • התערבויות טכניות-מבניות (2 נ"ז)
 • התערבויות של ניהול משאבי אנוש (2 נ"ז)  

קורסים אלה נועדו להקנות לסטודנטים יכולת לתכנן וליישם שינוי ארגוני, אשר בד"כ מתבסס על תמהיל חלקי/מלא של התערבויות מארבעת הסוגים הנ"ל, בהתאם לבעיה/אתגר עמם מתמודד הארגון.

 

נושא ד': ייעוץ ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי ובמגזר הציבורי (קורסי חובה)

 • המנהל הציבורי והמוניציפלי – מאפיינים ומגמות (2 נ"ז)
 • ייעוץ ארגוני בשלטון המקומי ובמגזר הציבורי (2 נ"ז)

נושא ה': הקניית מיומנויות ייעוץ, גיבוש זהות פרופסיונלית, הדרכה אישית,  ואתיקה בייעוץ ארגוני (קורסי חובה)

 • מיומנויות ייעוץ למנהלים (2 נ"ז)
 • גיבוש זהות פרופסיונלית כיועץ ארגוני (2 נ"ז)
 • הדרכה אישית להתוויית מסלול התקדמות עתידי כסוכן/סוכנת שינוי ארגוני (2 נ"ז)
 • אתיקה ואחריות חברתית בייעוץ ארגוני (2 נ"ז)

נושא ו': מבט למחקר ולשטח (ללא נ"ז) 

במפגש במשך שעה וחצי, כפעם או פעמיים בסמסטר במהלך סמסטרים א' ו-ב' של שתי שנות הלימוד בתוכנית, יתוודעו הסטודנטים למחקרים רלוונטיים בייעוץ ופיתוח ארגוני, כמו גם התערבויות שמבוצעות בארגונים ותובנות לגביהן.


נושא ז': הדרכה לפרקטיקום ופרקטיקום (התנסות מעשית- חובה)

 • הדרכה לפרקטיקום (3 נ"ז) 
 • פרקטיקום (3 נ"ז)

התנסות מעשית הינה מרכיב הכרחי בתכנית לימודים בייעוץ ופיתוח ארגוני. לפיכך, במהלך סמסטרים א' ו-ב' של שנה ב' יבצעו הסטודנטים  בזוגות פרויקט ייעוצי במקום עבודתם. על מנת שהפרויקט הייעוצי יהיה בעל זיקה ישירה לעולם התוכן הארגוני של הסטודנטים מחד גיסא, אך לא חלק מתפקידם הנוכחי מאידך גיסא, יבוצע  הפרויקט במחלקות אחרות (מזו אשר בה הם מועסקים) במקום עבודתם. הפרויקט הייעוצי יילווה הן בהדרכה אקדמית של חבר/ת סגל המכללה והן בהדרכה של איש קשר למקום העבודה (יועץ/ת הפנים במקום העבודה, או יועץ/ת חוץ שמקום העבודה שכר את שירותיו), לצורך העמקה והטמעה של הידע אותו ירכשו הסטודנטים בתכנית הלימודים. ביצוע הפרקטיקום בזוגות חשוב לצורך למידה הדדית והתנסות בעבודה בצוות. היקף הפעילות הייעוצית יהיה 24 שעות חודשיות לפחות.

 

נושא  ח': מבחן גמר בייעוץ ופיתוח ארגוני (8 נ"ז)

הסטודנטים יידרשו להיבחן במבחן גמר בסיום שנה ב'. משקל ציון מבחן הגמר בציון הסופי לתואר הוא  15%.

 

נושא ט': סדנה אינטגרטיבית מסכמת (4 נ"ז)

בסיום סמסטר ב' של שנה ב' ישתתפו הסטודנטים בסדנה מסכמת במשך יומיים,  בה יידרשו להפגין אינטגרציה של התובנות והמיומנויות שהוקנו להם בתוכנית הלימודים, לצורך התמודדות עם בעיה/אתגר שאופייניים לעולם התוכן של פיתוח ארגוני בשלטון המקומי ובמגזר הציבורי.

 

ימי הלימודים

מרבית הלימודים (בהיקף של 48 נ"ז, כאשר 1 נ"ז שקולה ל-1 ש"ס) ירוכזו ביום רביעי בין השעות 17-9. ההדרכה האישית, מפגשי 'מבט למחקר ולשטח', מבחן הגמר, והסדנה האינטגרטיבית המסכמת, יתקיימו במועדים נוספים שייקבעו מראש, בנוסף ליום הלימודים השבועי המרוכז.

חזרה לתפריט