כניסה

תואר שני במנהל עסקים (M.B.A) התמחות במימון

מטרת ההתמחות היא להקנות לסטודנטים ידע נרחב של שוק ההון, מימון הפירמה, השקעות, הערכת שווי חברות, אופציות וחוזים עתידיים, ניהול סיכונים, מימון התנהגותי ומימון בינלאומי עם הדגשת הקשר בין העולם האקדמאי והעסקי.

לימודי ההתמחות מפתחים אצל הלומדים יכולות אסטרטגיות פיננסיות ושיפור ההחלטות המימוניות והפיכתן למקצועיות, מהירות ומושכלות יותר.

וכן מכשירות את הלומדים לתפקידי ניהול פיננסי, השקעות, חשבות, ייעוץ פיננסי במגוון חברות ומוסדות עסקיים, בממשלה ובמוסדות הפיקוח.

 

קורסי חובה**

שם הקורס
מס' נ"ז
ניהול פיננסי3 נ"ז
תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך3 נ"ז
הערכת שווי חברות3 נ"ז
סמינר במימון2 נ"ז

 

 

קורסי בחירה בהתמחות לדוגמא:

מימון התנהגותי2 נ"ז
ניהול סיכונים וביטוח2 נ"ז
ניהול תיק אג"ח2 נ"ז
מימון פרויקטים2 נ"ז
מימון בינלאומי2 נ"ז