כניסה

 חיפוש סגל - ביה"ס לניהול וכלכלה

 

 

/sitecollectionimages/itzhakve.png?renditionid=16פרופ' יצחק ונציהראש תכנית הMBA וראש ההתמחות במימון בתכניתitzhakve@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/itzhakve.aspx
/sitecollectionimages/חנה%20מדלר%20לירז.jpg?renditionid=16ד"ר חנה מדלר-לירזראשת ההתמחות בשיווק בתואר השניHANAMEDL@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/HANAMEDL.aspx
/sitecollectionimages/israelb2.jpg?renditionid=16פרופ' ישראל בורוביץדקן בית הספר לניהול וכלכלהISRAELB@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/ISRAELB.aspx
/sitecollectionimages/shirit.jpg?renditionid=16ד"ר שירית כתב-הרץראש תכנית תואר ראשון בכלכלה וניהולSHIRIT@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/SHIRIT.aspx
/sitecollectionimages/rutigafn.jpg?renditionid=16ד"ר רותי גפניראש החוג למערכות מידעRUTIGAFN@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/RUTIGAFN.aspx

 

 

/sitecollectionimages/galsharo.jpg?renditionid=16גב' שרון גלGALSHARO@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/GALSHARO.aspx
/sitecollectionimages/michaelg.jpg?renditionid=16מר מיכאל גורקובMICHAELG@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/MICHAELG.aspx
/sitecollectionimages/ronenbar.jpg?renditionid=16מר רונן בר-לבRONENBAR@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/RONENBAR.aspx
/sitecollectionimages/danielar.jpg?renditionid=16מר דניאל אריאלdanielar@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/danielar.aspx

 

 

/he-il/academicunitssite/management_and_economy/masite/publishingimages/pages/מרצים/ענת%20גולדשטיין.jpg?renditionid=16גב' ענת גולדשטייןANATGO@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/ANATGO.aspx
/sitecollectionimages/itzikbar.jpg?renditionid=16מר איציק בר נויITZIKBAR@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/ITZIKBAR.aspx