כניסה

יו''ר חבר הנאמנים במכתב אישי

|

חברים שלום,

 

אני שמח ונרגש ומודה לכם שבחרתם בי ליו״ר חבר הנאמנים.

מטרתי המיידית היא היכרות מעמיקה שלנו עם המכללה ובניית תהליך אוריינטציה לחברים החדשים (ולוותיקים שיהיו מעוניינים ברענון). במסגרת זאת נשלח אליכם בימים הקרובים תאריכים למפגשי היכרות עם נשיא המכללה, פרופ' דרור וורמן ואנוכי.


כדי שנוכל לקדם את מטרות המכללה ויעדיה בשת״פ עם הנהלת המכללה חשוב שהתוכנית האסטרטגית וסדרי העדיפות לקידומה יהיו נר לרגלינו. 


בינתיים אנו טורחים על הקמת שתי וועדות של חבר הנאמנים לטיפול בנושאים בסיסיים שחיוניים לפעילותיינו: 

1. ועדת מעורבות חבר (Engagement committee) שתבחן ותמליץ על פעולות לקידום היכרותנו המתמשכת ומעורבותינו בחיי המכללה. תודה לחברינו דרור אמיר שנטל על עצמו להיות יו״ר הוועדה. 


2.  וועדת גיוס משאבים שתפעל בשת״פ הדוק עם סגן הנשיא לתחום (לכשיתמנה). תודה לחברינו אלן גיל שהסכים לשמש כיו״ר משותף של הוועדה.


יש הרבה מה לקדם ולעשות ביחד ונשמח למצטרפים חדשים לוועדות. בבקשה פנו אלי במייל boaz.raam@gmail.com או בנייד  054-2000496 בכל נושא וענין שנראה לכם ראוי.  

 

בהצלחה לכולנו ביציאה מבוקרת מהסגר, חזרה לחיים נורמליים והמשך שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

 

תודה! 

בועז רעם