כניסה

מענקים קרן מחקר פנימית

|

10738-7_hever_newsletter4.jpg


ועדת קרן המחקר הפנימית של האקדמית תל-אביב-יפו העניקה השנה ל-14 חברי סגל מענקי מחקר בעבור 11 בקשות שהוגשו לקרן. אלה הן הבקשות אשר נבחרו כראויות לתמיכת הקרן:


 

 • פרופ' אריאלי עופר מביה"ס למדעי המחשב: על מערכות לוגיות מבוססות ארגומנטציה להסקה לא קלאסית
 • פרופ' בראונשטיין-ברקו חדוה מביה"ס למדעי ההתנהגות: פיתוח משאבי חוסן אישי בעידן של אי וודאות: השלכות על הסתגלות לעולם העבודה והשגת תנאי העסקה הוגנים
 • ד"ר דולברג דפנה מביה"ס למדעי ההתנהגות:Prenatal Maternal Mentalizing and Empathic Capacities Adaptation to Parenthood, and Infant Concern for Others
 • ד"ר דורון רביד מביה"ס למדעי ההתנהגות: The antidepressant effect of Shan-zha herb, a pilot clinical trial
 • פרופ' השילוני-דולב יעל מביה"ס לממשל וחברה: עמדות וידע בנוגע להקפאת ביציות בקרב סטודנטים בישראל
 • ד"ר זוטא שלומית מביה"ס לניהול וכלכלה:What Matters Most When Electing Directors: Qualifications or Connections?
 • ד"ר זיו-ביימן שרון מביה"ס למדעי ההתנהגות: מגוון הטכניקה הטיפולית כמדד לאינטגרציה של הפסיכותרפיה והקשר בין מגוון לבין תוצאות הפגישה הטיפולית
 • ד"ר טרכטנברג גרסיאלה מביה"ס לממשל וחברה: אמניות/ים בישראל. מהם.ן? קווים לדמותן
 • פרופ' עינת חיים מביה"ס למדעי ההתנהגות:Revisiting the validity of standard animal models for screening antidepressants and mood stabilizers: systemic review and meta-analysis.
 • קרמפף אריה מביה"ס לממשל וחברה: From Cosmopolitan to Hawkish Neoliberalism: the Case of Israel
 • ד"ר פלטי דפנה מביה"ס למדעי ההתנהגות: חונכות במודל פסיכודינמי במרכז "נירים" של האקדמית: הקשר שבין ברית יחסי חונכות לבין שינויים נפשיים ותפקודיים אצל החניכים ושינויים מקצועיים אצל החונכים במהלך תהליך החונכות