כניסה

זרקור על חוקרי האקדמית

|

​פרופ' גילי גולצוויג מביה"ס למדעי ההתנהגות יכהן כיו"ר כנס אפי (האגודה הישראלית לפסיכומטריקה) שיתקיים בפברואר 2021. 

הכינוס השנתי של אפי הוא פורום ייחודי לחילופי רעיונות, להצגת תוצאות של מחקרים ולדיון במגוון נושאים ויישומים בתחום הפסיכומטריקה. הכינוס הוא הפורום המרכזי להצגת מחקרים בתחום הפסיכומטריקה בארץ וכולל הצגת מחקרים מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ועוד.


האגודה הישראלית לפסיכומטריקה היא גוף המאגד בתוכו אנשי מקצוע מתחום המדידה וההערכה החינוכית והפסיכולוגית.


מטרות האגודה:

♦   לעודד את הפעילות בתחום הפיתוח והיישום של מבחנים סטנדרטיים ושיטות להערכת ביצוע.
♦   לקדם את המחקר והעשייה בתחומי המדידה החינוכית והפסיכולוגית.
♦   לשכלל את שיטות ההערכה וכלי המדידה ולבסס את יישומם המושכל.
♦   להתוות, להעריך ולהפיץ כלים מתודולוגיים עדכניים ושיטות הערכה חדשות.
♦   להתריע על שימוש לקוי במבחנים ועל פרשנות מוטעית של תוצאותיהם.
♦   לעודד קשר מקצועי, חילופי מידע ושיתוף פעולה בין העוסקים בתחום 


גילי גולדצוויג.jpg