כניסה

3 חברי סגל זכו במענקי מחקר של הקרן הלאומית למדע

|

לא פחות משלושה חברי וחברות סגל מהאקדמית תל אביב יפו זכו במענקי מחקר של הקרן הלאומית למדע. פרופ' עופר אריאלי, מבית הספר למדעי המחשב, ביחד עם שותפיו מאוניברסיטאות חיפה ותל אביב, זכו במענק מחקר בן ארבע שנים בנושא "יישומי לוגיקות לא קלאסיות לייצוג ועיבוד מידע".


ד"ר אריה קרמפף, מבית הספר לממשל וחברה, זכה במענק מחקר בן שלוש שנים בנושא  "מודל הצמיחה של ישראל בעידן הפוסט-פורדיסטי: אידיאולוגיה, ביטחון וכלכלה". ד"ר עמית קפלן, מאותו בית ספר, זכתה ביחד עם שותפתה מאוניברסיטת בר אילן במענק מחקר בן שלוש שנים בנושא "השלכות של שינוי מצב משפחתי של ההורים על תעסוקת מתבגרים ועל היבטי תעסוקה, השכלה ומשפחה בהמשך חייהם".


אריה קרמפף.jpg 
ד"ר אריה קרמפף.

 

פרופ' ועדיה בירך את הזוכים וביקש לבטא הערכתו לא רק לשלשתם, אלא לכל מי שלקחו השנה את האתגר להגיש בקשת מענק לקרנות תחרותית ברמה של הקרן הלאומית למדע (ISF) וקרנות דומות. פרופ' ועדיה ציין כי "השנה הוגשו מהמכללה 11 הצעות ל-ISF עם 27% הצלחה, שיעור גבוה מהממוצע הארצי".