כניסה

מדריך לחוקר

|

​לאחרונה פרסמנו באתר רשות המחקר של המכללה את "המדריך לחוקר" של האקדמית. 


מסמך זה נועד להציג את פעילות רשות המחקר במכללה האקדמית תל אביב–יפו ולהוות כלי עזר עבור החוקרות והחוקרים של המכללה בכל הקשור להפעלת תקציבי מחקר והקשר עם יחידות המנהל הרלוונטיות. 

המדריך כולל מספר פרקים הלקוחים מתקנונים ונהלים של המכללה, ומטרתו לתת לחוקר/ת מדריך שלם ובו עיקרי המידע בנוגע לכל אחד מהנושאים. 

אולם, באחריות החוקר/ת לבדוק את התקנונים, הנהלים והכללים העדכניים ולפעול על פיהם. אנו מקוות שמסמך זה יסייע לכם בפעילותכם המחקרית.

על מנת שנוכל לתת את מיטב הסיוע להגשת בקשות למענקי מחקר, על כל חוקר/ת המתכוון/ת להגיש הצעת מחקר, לעדכן את רשות המחקר במועד המוקדם ביותר על כוונתו/ה, גם אם ההגשה תיעשה בשיתוף עם חוקרים ממוסד אקדמי אחר ותוגש על ידי המוסד האחר.

יש להעביר את הצעת המחקר המלאה לרשות המחקר לפחות שבוע ימים לפני מועד ההגשה הסופי לקרן, וזאת על מנת לאפשר קבלת האישורים המוסדיים הנדרשים.

צוות רשות המחקר ישמח לעמוד לרשותכם.


דנה מרקל: DanaM@mta.ac.il

ד"ר ורד הולצמן: veredhz@mta.ac.il

shutterstock_251529133.jpg