כניסה

תורמים לקהילה

|

המכללה האקדמית תל אביב-יפו מאמצת מיומה הראשון חזון של אחריות חברתית. המרכז לקשרי אקדמיה קהילה פועל מתוך מחויבות עמוקה לחזון זה ובהתאם לקווים המנחים הבאים: פעילות מתוך ראייה רחבה, מחויבות ארוכת טווח ביפו ובדרום תל אביב ועידוד שותפויות עם גופים וארגונים מכל המגזרים.

 

הסטודנטים במכללה מוזמנים לקחת חלק במגוון פעילויות חברתיות ולתרום לקהילה המקומית, לצד הזדמנות לצבור ניסיון וכלים שיעזרו להם בעתיד בשוק העבודה ובכלל. לכבוד יום האישה, שחל החודש, סקרנו את התכניות שפועלות להטבה במצבן של נשים בקהילה.

 

החממה ליזמות חברתית-עסקית

פועלת במסגרת המרכז לקשרי אקדמיה קהילה ומאפשרת לסטודנטים להקים מיזם חברתי בעל ייתכנות כלכלית. התכנית מעניקה לסטודנטים ליווי מקצועי יקר ערך מטובי המומחים המורכב מסדנאות, ליווי אישי, תוכן מקצועי ואף ועדת השקעות המאפשרת תקציב התחלתי למימון הפרויקט, כאשר כל מיזם נבנה בעזרת ולמען הקהילה המקומית, בשכונות יפו ודרום תל אביב.

 

בסוף התהליך הסטודנטים בעלי מיזם פעיל, מצוידים בידע וכלים מעולם היזמות וממשיכים להיות מלווים ונתמכים על ידי האקדמית.

 

בין מיזמי החממה:

מיזם נגיעות אקדמיות פועל לחשיפת האקדמיה לקהילה, דרך אמהות לילדים. בכל שנה, כחמישים נשים שגרות ביפו מגיעות ללמוד קורסים באקדמית, קורס אחד בכל סמסטר.

 

הן לומדות יחד עם סטודנטים מן המניין ומקבלות ליווי אקדמי, רגשי ומקצועי. בנוסף, סטודנטים מלווים אותן בכל הקשור להכרת האקדמיה: מחשבים, אנגלית בסיסית, הכרת הספרייה ועוד. זה פרויקט מרגש, שמשפיע הן על האמהות והן על ילדיהן. בימים אלה מתגבשת תכנית עבור נשים שימשיכו למסלול לתואר אקדמי מלא במימון המכללה.

 

מיזם ביוטי שיק מעניק פלטפורמה חברתית תעסוקתית לנשים שהוכשרו במקצועות האיפור, הקוסמטיקה והשיער ובא לקדם שינוי חברתי במעמדן של הנשים, מימוש הפוטנציאל שלהן ושיפור מצבן הסוציו אקונומי. המשתתפות מקבלות סדנאות העצמה, כלים שיווקיים ומקצועיים לשיפור היכולות התעסוקתיות שלהן וסיוע במציאת לקוחות ופרנסה.

 

פעילות בשיתוף הקהילה

המרכז לקשרי אקדמיה וקהילה מהווה את הצומת בה נפגשות האקדמית והשכונות של יפו ודרום תל אביב. סטודנטים, סגל ומרצים פועלים במסגרתו להעניק שירותים, שיעורים ופעילויות שונות בתוך הקהילה. חברי הקהילה יכולים להגיע לאקדמית דרך המרכז, להגיש בקשות לסיוע ולשיתופי פעולה וליזום פרויקטים שונים בשיתוף הסטודנטים, הסגל המנהלי וסגל המרצים.

 

ומה הלאה?

אחד הפרויקטים שהמרכז מפתח בימים אלה הוא פתיחת קורסים אקדמיים לתלמידי תיכון, כדי לעודד בני נוער מיפו להתחיל לחשוב על העתיד כבר בשלב מוקדם. התכנית תאפשר לנערים להשתלב באקדמית ולצבור נקודות זכות.

 

המרכז מפעיל גם את תכנית קמפוס ירוק. המכללה האקדמית הוכרה כקמפוס ירוק על ידי המשרד להגנת הסביבה. במסגרת זו מובילה האקדמית פעילות סביבתית קהילתית, צעדים להעלאת המודעים לתכנים סביבתיים, פעילות לצמצום השימוש במשאבי הטבע, שילוב תכנים מקיימים בקורסים אקדמיים, הפקת האקתון ירוק, הרצת תחרויות טיפוח שטחים לסטודנטים ועוד.

 

השיח המתמשך והפתוח, שמקדמת האקדמית עם הקהילה ביפו ודרום תל אביב, הפך זה מכבר לשיטת העבודה של המרכז לקשרי אקדמיה-קהילה. המגע הישיר בין האקדמית, תלמידיה ומרציה, ובין הקהילה, שבליבה היא ממוקמת, כמו גם ההיכרות הבלתי אמצעית עם צרכיה, תרמה במידה משמעותית ליכולתה להשפיע ולשנות.

 

ישנם כ10,000 נהנים ישירים מן הפעילויות שמפעיל המרכז לצד עשרות אלפי נהנים עקיפים. מדי שנה, כ300 סטודנטים זוכים במלגות על השתתפותם בתכניות החברתיות ביפו ובדרום תל אביב.