כניסה

יום המחקר

|

כמדי שנה, התקיים החודש יום המחקר באקדמית תל אביב יפו, בו הוצגו 17 מחקרים מעניינים ופורצי דרך שמובילים חוקרים מהמכללה בימים אלה. החוקרים הציגו את מחקריהם וחולקו פרסים לפוסטרים המצטיינים.

 

בין המחקרים הבולטים היה מחקרה של ד"ר מהא כרכבי סבאח - נישואי תערובת על רקע אתני בין נשים פלסטיניות לגברים יהודיים בישראל: משא ומתן על שבירת גבולות. היא מצאה, בין היתר, כי נישואי תערובת על רקע אתני מתרחשים בקרב נשים מוסלמיות ונוצריות הודות לשינויים חברתיים המתחוללים בחברה הפלסטינית בישראל, המתבטאים במוביליזציה רבה יותר עבור נשים משכילות. בנוסף, למרות השינוי שעובר על החברה הפלסטינית, חסמים פוליטיים, חברתיים וכלכליים עדיין מגדירים את ההיררכיה ביחסים שבין החברה היהודית לחברה הפלסטינית בישראל. לכן, למרות שעוצמת השינוי החברתי מאפשרת להתגבר על גבולות אתניים-דתיים, נישואי תערובת בישראל ימשיכו להיות תופעה שולית.

 

ד"ר עינת יהנה ערכה מחקר בנושא חווית אובדן ותגובת אבל בקרב חיילים שאיבדו חבר במהלך שירות צבאי קרבי. ממצאי המחקר שלה מעידים על קיומה של תגובת אבל רב-ממדית ומתמשכת, שנים לאחר האובדן, המתקיימת בפני עצמה, מעבר לתסמינים פוסט טראומטיים, וקשורה במרכיבי מידת הקבלה החברתית.

 

ד"ר קרן הנץ גמליאל חקרה מנטליזציה הורית כגורם ממתן לקשרים שבין לחצים במשפחה  )חרדה הורית/ קונפליקט בנישואין( ובין בעיות בהסתגלות ילדים בגיל הרך. היא מצאה שלמנטליזציה הורית תפקיד ממתן, כך שהיא משמשת כ"מגן" בפני גורמי סיכון שונים בהתפתחות ילדים. ילדים לאימהות בעלות יכולת מנטליזציה גבוהה מפגינים פחות בעיות הסתגלות בהשוואה לילדים עם אימהות בעלות מנטליזציה נמוכה. בנוסף, נמצאה תמיכה לתפקיד הממתן של מנטליזציה אימהית, כך שהקשר בין חרדה של האם וקונפליקט בנישואין עם בעיות הסתגלות של הילד היה נמוך יותר בקרב אימהות עם מנטליזציה גבוהה.

 

ד"ר אריה קרמפף בדק האם פרדיגמות כלכליות משפיעות על התנהגות בנקים מרכזיים; ד"ר שרון זיו ביימן הציגה את מחקרה על התקשרות המטופל כמנווטת את יעילות השימוש בחשיפה עצמית של המטפל בפסיכותרפיה; ופרופ׳ חן למפרט חקר את ההיבטים הפילוסופיים והפסיכולוגיים של האמפתיה.

 יום המחקר.jpg