כניסה

שיתופי פעולה מחקריים עם בתי חולים

|

לאחרונה החלה האקדמית בשיתוף פעולה מחקרי עם שני בתי חולים: אסותא אשדוד והמרכז הרפואי הרצליה.


בכוונת המכללה לפתח שיתוף פעלה עם אסותא אשדוד לפרקטיקום של סטודנטים בסיעוד ובמדעי ההתנהגות. כמו כן, חוקרים המעוניינים לקיים מחקר בשיתוף בית חולים אסותא אשדוד מתבקשים לפנות לרשות המחקר כדי לבחון אפשרות לעבודה משותפת עם חוקרים בית החולים, בו פועלת ועדת הלסינקי.


המרכז הרפואי הרצליה (HMC) מציע לחוקרי המכללה שדה מחקר במגוון תחומים, וביניהם: ניהול מידע, AI, Big Data, לוגיסטיקה, ניהול השירות, מחקר תהליכי עבודה, מועדות לתאונות, medical devices, UX ו- UI וכן מחקרים אינטרדיסציפלינריים. חוקרים המעוניינים במידע נוסף, מתבקשים לפנות לרשות המחקר. 


shutterstock_796803439.jpg