כניסה

מה עדיף מסכים או ספרים?

|

האם כדאי להורים להתלונן על כך שהילדים כל היום מול המסכים? מחקר שערכו שרון לוי ונתנאל מימון סטודנטים בחוג למערכות מידע במכללה האקדמית תל-אביב-יפו, הראה כי למידה באמצעות סרטונים קצרים אפקטיבית יותר מאשר קריאת טקסטים. בניסוי הם בדקו הבנת החוומר, זכרון לטווח קצר וזיכרון לטווח ארוך, בשתי אפשרויות הלימוד.

לצורך הניסוי 60 סטודנטים ממקצועות שונים צפו בשני סרטונים קצרים, אחד בעל אופי הומני והאחר במדעים. כמו כן, הם התבקשו לקרוא שני טקטסים קצרים, אחד בעל אופי הומני והאחר מדעי. 

הסטודנטים חולקו לשתי קבוצות: הראשונה נבחנה על נושאי הלימוד מיד לאחר סיום הצפייה/ קריאה ואילו הקבוצה השנייה נבחנה לאחר שבוע. בבחינה נבדקו 4 שאלות עבור כל אחד מארבעת הקטעים, שתי שאלות זיכרון, שאלת יישום של החומר ושאלה שבה נדרשו להסביר את החומר הנלמד. 

תוצאות הניסוי הראו הבדלים מהותיים בין הצפייה בסרטונים לבין קריאת הטקסטים: הקבוצה שנבחנה מיד בתום הלימודים ציון המבחן של הסרטונים היה 8.3 ואילו של הטקטסים 5.5. ההבדל המהותי ביותר היה בשאלות הזיכרון. אמנם גם ביישום והסבר היה הבדל אך קטן יותר. 

גם בקבוצה השנייה אשר נבחנה לאחר שבוע, התוצאות הראו פער בין הצפייה בסרטונים לבין קריאת הטקסט: ציון המבחן של הסרטונים היה 5.6 ואילו של הטקסטים 2.8. גם כאן ההבדל המהותי ביותר נדגם בשאלת הזיכרון, אם כי היה הבדל גם ביישום ובהסבר.

לטענת עורכי הניסוי, המסקנה העיקרית היא שגם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך צפייה בסרטונים אקפטיבית יותר מאשר קריאה של טקסטים.

לטענתם, ייתכן שהדבר נובע מכך שהמשתתפים בניסוי משתייכים כולם לדור ה-Y. עם זאת הם מציינים כי על פי מחקרים קודמים, הסרטונים חייבים להיות קצרים וממוקדים, שכן הצפייה בסרטון ארוך מאבדת את האפקטיביות. ​


פורסם בעיתון "ישראל היום"