כניסה

אקדמיה בימי קורונה: מכתב מפרופ' שלמה בידרמן

|

נשיא האקדמית תל־אביב־יפו מתייחס לאתגר הגדול שמציבה התפרצות הנגיף למערכת ההשכלה הגבוהה ובוחן האם היא עוד רלוונטית


נגיף הקורונה מציב אותנו בפני אתגר שמערכת ההשכלה הגבוהה מעולם לא התנסתה בו. 

לצד האיום המידי בהתפשטותו של הנגיף, זו גם הזדמנות עבור האקדמיה הישראלית לערוך "חזרה גנרלית" לעתיד ההשכלה הגבוהה: למידה רלוונטית, דיגיטלית, כזו שמחוברת למציאות העכשווית שמשתנה ללא הרף.

 

בימים אלה בהם הקמפוסים נותרים ריקים בעל כורחנו, ועל אף שלהוראה הפרונטלית יש ערך רב, נוצרה ההזדמנות להתנסות בשיטות הוראה נוספות, כאלה שיוסיפו ממד חדש לאקדמיה. וירוס הקורונה יכול להניע ולהאיץ את תהליכי השינוי שמערכת ההשכלה הגבוהה אינה יכולה עוד להתעלם מהם.

 

ההוראה המקוונת, גם אם היא מתרחשת בשעת חירום של אי-וודאות וחשש, אינה רק שינוי טכני או טכנולוגי. טמון בה פוטנציאל לשינוי עומק של ממש בעצם מהותה של ההשכלה הגבוהה בימינו ואף יותר מכך – הגדרה חדשה של יחסי מורה-תלמיד(ה). אמנם אין להכחיש שהמעבר מקשר ישיר, דיאלוגי, לקשר מקוון, וירטואלי מהווה אקט של ויתור לא פשוט על המגע הישיר, הבלתי אמצעי, שכה חשוב בכל תהליך של למידה. אבל הלמידה המקוונת לא אמורה להיות למידה אנונימית. היפוכו של דבר – ביותר ממובן אחד היא יכולה ליצור "קהילה לומדת" שמנגישה לעצמה את הידע בשפה נהירה יותר, רלוונטית יותר. זאת ועוד, הלמידה המקוונת יכולה להעניק לסטודנטיות ולסטודנטים כלים ללמידה עצמאית ושיתופית, כאלה שיסייעו להם להתמודד בהצלחה עם קצב השינוי המואץ שמסגרת חייהם הנוכחית דורשת מהם.

 

"עדכון הגרסה" שווירוס הקורונה כופה עלינו הוא כפול. הוא מנער ומזרז את מוסדות ההשכלה הגבוהה ליתר חדשנות ותעוזה. את הסטודנטיות והסטודנטים מכינה הגרסה החדשה למצב של למידה תמידית וזמינה. ההוראה האישית תישאר תמיד הכרחית, אולם שילובה עם טכנולוגיות חדשניות יאפשר למידה אפקטיבית שממנה יוכלו ליהנות הסגל והסטודנטים כאחד.

 

ההתמודדות עם סיכוני וירוס הקורונה מורה לנו שערבות הדדית ומחויבות קהילתית הם ערכים ששמירתם עשויה להציל חיים. באופן מעניין, המשמעות של הקהילה בהקשר זה היא דווקא בבידוד, בהבנה המשותפת שקשר בין-אישי פורה ומפרה אינו כרוך בהכרח כרוך בקיומה של קבוצה פיזית. בדומה לכך, קהילה לומדת וירטואלית יכולה לממש ערכים חברתיים אלה, גם לאחר שיודבר הנגיף הרע הזה מקרבנו.

549A2060_RAW.jpg