כניסה

תקרת זכוכית? על שוק העבודה החדש

|

תקרת זכוכית? על שוק העבודה החדש 

במשך מספר עשורים נדונה תופעת "תקרת הזכוכית" בשוק העבודה עבור נשים בישראל ובעולם. עם השנים הסתבר כי תקרה זו מתחילה להיסדק. נשים מתחילות לתפוס את מקומות העבודה הבכירים בחברות בינלאומיות ומכהנות במשרות בכירות כדירקטוריות ומנכ"ליות. ננסה לבחון מעט נתונים הקושרים להעסקת נשים בתפקידים בכירים וזוטרים ולגלות האם קיימת עדיין קיימת תקרת זכוכית? 


שיעור העובדות במשרדי הממשלה 

על פי נתונים שפורסמו בשנת 2018 על ידי ארגוני הנשים שבחנו את שיעור הנשים במשרדי הממשלה לשנה נשים מועסקות ביחס של כ1:4 ביחס לגברים (27%-26%) במשרד הכלכלה ובמשרד לבטחון פנים וביחס של 1:3 במשרד ראש הממשלה. בתחילת 2010 נשים היוו כמעט 44% מהדירקטוריות אך לאחרונה חלה ירידה והנשים המועסקות כדירקטוריות עמד על 1:3. אם משווים זאת לשנת 1993 ניתן לראות עליה גבוהה ומשמעותית משום שרק 7% מהדירקטורים בחברה היה נשים. כפי שציינו תקרת הזכוכית החל להסדק. 


shutterstock_232402738.jpg


כמה נשים מועסקות בשוק העבודה באופן כללי 

על מנת להבין מדוע שיעור הנשים נמוך יחסית כדאי לשים לב לשיעור המועסקות במשק באופן כללי. כיום, מבין הנשים בגיל העבודה מועסקות רק 68% במשרה מלאה (העולה על 35 שעות שבועיות) ו-32% במשרה חלקית (13% העידו כי הבחירה במשרה חלקית לא הייתה מרצון).  

האם הסיבה להעסקה החלקית נובעת מהעובדה כי קיים מפרנס נוסף בבית או מתוך צורך להשאר עם הילדים בשעות שלאחר בית הספר? אם נבחן את נתוני מכון ואן ליר נגלה כי 43% מהנשים משתכרות שכר מינימום בעוד 20% מהגברים משתכרים שכר זה. בהשוואה לעלות העסקת מטפלות יתכן והכניסה של נשים לשוק העבודה בתפקידים זוטרים אינה משתלמת. 


תקרת הזכוכית ומשרות בכירות 

לכאורה, עד כה עסקנו בתפקידי מפתח בכירים כמו מנכ"ליות של חברות, חברות דירקטוריון מול עובדות לא מקצועיות בשוק העובדה המשתכרות שכר מינימום. האם יתכן ש"תקרת הזכוכית" המפורסמת אינה קיימת וההבדל בין שיעור הבכירות לבכירים במשק נובע משיעור התעסוקה הנמוך? 


לדעתה  של איילת קוטנר, סמנכ"לית הפיתוח בפורסראוט הסיבות שונות: " בחברות בהן אין מספיק נשים מנהלות, עלולה להתפתח תרבות של אחווה גברית שלא מאפשרת כניסה של נשים 'למועדון הגבריםישנה גם ההטיה התרבותית שגורמת לאנשים לפרש באופן שונה אסרטיביות של גברים ושל נשים. 


לסיכום, ללא מחקר מעמיק הבוחן את דפוסי העבודה של הנשים בישראל, במיוחד בעלות ההשכלה העולות בסולם הארגוני תוך השוואה לתנאים המקדימים העשויים לעצור נשים עם ילדים בעלייה בסולם הארגוני לא נוכל עדיין לקבל תשובה ברורה. עם זאת הנתונים שאנו רואים כיום בפועל מציגים תמונה טובה יותר מזו של העשורים הקודמים ונראה כי תקרת הזכוכית מתחילה להשבר.