כניסה

מתקדמים באקדמית

|

באקדמית אנו נוהגים לקיים מפגשים חצי שנתיים לרגל קידומים או מינויים חדשים של סגל אקדמי בכיר במכללה


במפגש האחרון, בנוכחות פרופ' אילון ועדיה, סגן הנשיא לעניינים אקדמיים, דקני בתיה"ס, גב' חן-יה מימון, ראש המנהל האקדמי, גב' דליה גרופי, ע. ראש מנהל אקדמי, המטפלת בהליכי קידומם של חברי הסגל מתוקף תפקידה וממלאי תפקידים נוספים בקרב הסגל המנהלי, התכנסנו לכבודם של חברי הסגל הבאים: 

IMG-9816.jpg

ד"ר שולמית גלר מביה"ס למדעי ההתנהגות – קודמה לדרגת מרצה בכירה. שולמית מכהנת כחברת סגל אקדמי בכיר החל משנת 2008 ומלמדת  במגמה הקלינית בתוכנית לתואר מוסמך בפסיכולוגיה. 


ד"ר ערן שדך מביה"ס למדעי ההתנהגות – קודם לדרגת מרצה בכיר. ערן מכהן כחבר סגל אקדמי בכיר החל משנת 2001. ערן הוא מרצה מצטיין בהוראה והיה שותף להקמתה של המגמה בפסיכולוגיה קלינית. 


ד"ר נועה לביא מביה"ס לממשל וחברה – קודמה לדרגת מרצה בכירה. נועה היא בוגרת האקדמית ומהמרצות הבולטות בביה"ס. נועה תשהה בשנה הבאה בהשתלמות ממושכת באוניברסיטת שיקגו ואנו מאחלים לה תקופת השתלמות פורייה.  


ד"ר איריס גבר-רוזנבלום מביה"ס למדעי המחשב - קודמה לדרגת מרצה בכירה. איריס מלמדת במכללה משנותיה הראשונות ותורמת תרומה משמעותית לבית הספר. 

ד"ר לוי שאול מביה"ס לניהול וכלכלה (תכנית לתואר בוגר במערכות מידע) – מונה לדרגת מרצה. הצטרף למכללה כחבר סגל לאחרונה, לאחר שירות בחיל הים. לוי  שואף להשתלב ולצמוח עם החוג למערכות מידע. 

IMG-9820.jpg


זה היה מפגש אינטימי, חגיגי ומרגש. כל מרצה זכה לברכה מדקן ביה"ס/ראש תכנית ותיאר במילותיו את המעמד המיוחד, דרכו באקדמית ותכניותיו לעתיד במכללה.  

"קיבלנו מתנה גדולה, עבודה מחקרית לצד תרומה לחברה בהוראה, בה היינו עוסקים גם בלי שהיו משלמים לנו", אמר פרופ' אילון ועדיה לסיכום. IMG-9814.jpg