כניסה

הוטמעה מערכת בינה עסקית- BI - לצורכי עיבוד וניתוח מידע ועיצוב קבלת החלטות

|

אגף מערכות המידע של המכללה הטמיע בשנה האחרונה תוכנת בינה עסקית - BI (Business intelligence) אשר מאפשרת קבלה, עיבוד וניתוח נתונים בזמן אמת, לצורך תמיכה בתהליכי קבלת החלטות בתחומי פעילות שונים (שיווק, כספים, תפעול וכדומה).


בינה עסקית - BI הינו תחום בטכנולוגיית המידע העוסק בבניית מערכות העוזרות לארגון להפיק מידע משמעותי מבחינה עסקית מתוך מכלול הנתונים הנאספים על ידיו. מערכות הבינה העסקית מספקות מידע היסטורי, מידע עכשווי ותחזיות בנוגע לפעילות ובעזרתן ניתן לאתר דפוסים משמעותיים לניהול של ארגון, וליצור דוחות, התראות ואיתותים לצורך קבלת החלטות ניהוליות.


היחידה הראשונה שבה הוטמעה התוכנה באקדמית הייתה אגף השיווק והרישום, כאשר בעלי תפקידים במחלקה (על פי הרשאות מתאימות) יכולים לקבל בזמן אמת נתונים וחיתוכים שונים לגבי פרופיל וכמות המתעניינים/הנרשמים/המממשים, כמו גם לדוגמא, מצב השיחות שטופלו במחלקת הטלמרקטינג, כמות שיחות הייעוץ ותוצאותיהן, יעילות ואפקטיביות הקמפיינים הפרסומיים אותם מקיימת המכללה ועוד.


מאגף השיווק והרישום עברה האקדמית לניתוח והטמעת התוכנה באגף הכספים וביחידת שכ"ל ובהמשך במנהל הסטודנטים.


מערכת ה- BI במכללה מבוססת על תוכנת Qlik Sense השוודית ומאפשרת, כאמור, תחקור בזמן אמת של כל מסדי הנתונים האגורים במערכות המידע של המכללה.

להטמעת התוכנה אין גבול ומשך, זאת מכיוון שככל שמעמיקים ולומדים אותה, שואלים ומתחקרים סוגיות חדשות המתעוררות כתוצאה מלימוד המידע שמעובד במערכת.


במהלך השנים הקרובות ימשיך אגף מערכות מידע בהטמעת התוכנה בכל אפיקי הפעילות של המכללה וזאת על מנת לתת למקבלי ההחלטות בארגון תמונת מצב עדכנית ונכונה של פעילויות המכללה וכלים מתקדמים לצורך קבלת החלטות מושכלות. בנוסף, בכוונת המכללה לשלב אלמנטים של בינה מלאכותית – AI.


האקדמית צועדת קדימה- גם בהיבט הטכנולוגי.