כניסה

ברכת רמדאן כרים -מידע לסטודנטים מהחברה הערבית-מוסלמית

|

סטודנטים וסטודנטיות יקרים/ות,

كل عام وأنتم بخير -  رمضان كريم

 

ברצוני לברך אתכם בתחילת חודש רמדאן, ולאחל לכם צום קל ורמדאן כרים!

הריני להפנות את תשומת לבכם לתקנות המכללה שנועדו לסייע לכם בתקופת צום הרמדאן והחגים שיחולו בזמן הקרוב . לנוחיותכם, להלן תמצית הדברים מתוך תקנון הלימודים:

 

1.      סטודנט יהיה רשאי להיעדר משיעורים בימי חג בהתאם לתאריכים המצויינים בלוח שנת הלימודים – ימי מנוחה וימי צום דתיים לשנה"ל תשע"ז (2016-2017) והיעדרות כאמור לא תהווה בסיס לשלול ממנו את זכות הבחינה בקורס.

הבהרה – היעדרות משיעורים מותרת אך ורק בימי חג/שבתון ולא בימי צום הרמדאן.

 

2.      סטודנט שנעדר מאחד ממועדי הבחינה (מועד א' או מועד ב') או משני מועדי בחינה ביום שנקבע כיום צום דתי או ביום שנקבע כיום חג כמפורט בלוח שנה"ל – ימי מנוחה וימי צום דתיים תשע"ז, יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד/נוסף.

יובהר בזה כי אם סטודנט בחר שלא לגשת למועד א' או ב' שלא מסיבה מוצדקת (כפי שמופיע בתקנון), לא יהיה זכאי למועד מיוחד, גם אם נעדר באחד מהמועדים בגלל צום או יום חג.

 

 

לוח שנת הלימודים – ימי מנוחה/ימי צום דתיים לשנת הלימודים תשע"ז (2016-2017) מופיע באתר האינטרנט של המכללה בקישור: סטודנטים > מידע לסטודנט > ימי מנוחה וימי צום דתיים לשנה"ל תשע"ו 2016-2017. לחץ כאן

 

 

בברכת רמדאן כרים

וצום קלJ

ובהצלחה בבחינות,

 

מיכל רז

ראש מנהל סטודנטים