כניסה

שינויים בהסדרי התנועה עקב עבודות תשתית

|

לתשומת ליבכם:

החל מיום ב' 28/08/2017 ולמשך כשבוע, ייערכו השינויים הבאים בהסדרי התנועה, עקב עבודות להתקנת קווי ניקוז ותשתית:

1. ייחסם מעבר לנוסעים לרחוב נס לגויים מצומת היינריך היינה. 

2. ייחסם מעבר לנוסעים אל ומרחוב עזה בצומת נס לגויים. 

התנועה תוכוון על ידי משטרת ישראל ופקחי תנועה.

3. השינויים הנ"ל מעודכנים ב WAZE