כניסה

הודעה לסטודנטים הלומדים בסמסטר קיץ 19.07.20

|

בעקבות משבר הקורונה, הלימודים בסמסטר הקיץ שיחל ביום 19.7.2020 יתקיימו באופן מקוון, וזאת לאור הנחיות משרד הבריאות/מל"ג אשר נכון להיום אינן מאפשרות את קיום הסמסטר במתכונתו הרגילה, בקמפוס המכללה.


נעדכנכם ככל שיחול שינוי בהנחיות.


בברכה,


מנהל סטודנטים