כניסה

האקדמית תל אביב-יפו זכתה בפרס על מעורבות חברתית!

|

מיומה הראשון, האקדמית תל אביב-יפו אימצה חזון של אחריות חברתית, המיושם באמצעות המרכז לקשרי אקדמיה קהילה. האקדמית רואה את עצמה כגורם מרכזי בהנעת שינוי חברתי ביפו ובדרום תל אביב ומייצרת מודל של יחסי אקדמיה- קהילה. היא עושה זאת תוך שיח מתמשך עם הקהילה, יצירת שותפויות עם ארגונים שונים, פעילות ארוכת טווח וחוצה מגזרים והתבססות על הנכסים האינטלקטואלים והארגוניים של האקדמית.

ביום חמישי 21.5.2015 קיבלה האקדמית על ידי המועצה להשכלה גבוהה את פרס המוסד המצטיין ע"ש שוש ברלינסקי שינפלד במעורבות ועשייה חברתית בקהילה לשנת תשע"ד. בטקס חולקו גם פרסים לסטודנטים מצטיינים בפעילות חברתית, ומתוך עשרה מתמודדים זכתה נור דסוקי, סטודנטית של בית הספר לממשל וחברה, בפרס על מעורבותה החברתית. נור קיבלה את הפרס על פעילותה במסגרת שתי תוכניות חברתיות של המרכז לקשרי אקדמיה קהילה - "חינוך לפסגות" אשר הינו פרויקט למצוינות בבתי הספר הציבוריים, היהודיים והערביים, ו"ביתונה" - פרויקט המקדם השכלה גבוהה בקרב צעירים ערבים בערים מעורבות, באמצעות מערך סדנאות וימי חשיפה בנושא השכלה גבוהה ומתן כלים לעתיד.