כניסה

חדש! תואר ראשון בכלכלה וניהול במסלול גמיש לאנשים עובדים

|

המסלול נבנה במטרה לאפשר לסטודנטים עובדים לרכוש תואר ראשון במקביל לבניית הקריירה, בשכר לימוד אוניברסיטאי.

התכנית כוללת לימודי ערב ויום שישי ומתפרשת על פני שלוש שנים (סמסטרים א', ב' וקיץ). 

הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע בשעות הערב, החל מהשעה 16:00/17:00 ועד  22:00  בימי שישי בין השעות 08:00-14:00.


מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

  סה"כ נ"ז קורסי חובה סמינר קורסי בחירה*
ניהול כלכלה
סה"כ 112 88 4 12 8
שנה א'3636   
שנה ב'3735 2 
שנה ג'39174108

            * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

 

ניתן להמיר עד 4 נ"ז מן מכסת קורסי הבחירה בניהול בלבד בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קורסים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'.

 

להלן פרישת קורסי החובה והבחירה במסלול הגמיש:

 

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

סמסטר א':

 

 • מבוא למיקרו כלכלה

 • מתמטיקה א'

 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 • יסודות המימון

 • יסודות האסטרטגיה

 • אתיקה ואחריות תאגידית

 • מבוא לניהול משאבי אנוש

 • יסודות השיווק

 • תורת המחירים ג'

 • יסודות היזמות

 • אקונומטריקה ב'

 • יסודות האסטרטגיה

 • קורס בחירה

סמסטר ב':

 • מבוא לטכנולוגיות מידע

 • מבוא למאקרו כלכלה

 • יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

 • מתמטיקה ב'

 • חשבונאות א'

 • מאקרו כלכלה א'

 • תורת המחירים ב'

 • אקונומטריקה א'

 • חשבונאות ב'

 • כלכלת ישראל

 • כלכלה יישומית

 • יסודות מערכות מידע

 • דיני עסקים

 • קורסי בחירה

סמסטר קיץ:

 • הסקה סטטיסטית

 • תורת המחירים א'

 • יסודות התנהגות ארגונית מאקרו

 • אקונומטריקה ב'

 • מאקרו כלכלה ב'

 • קורסי בחירה

   

 • סמינר

 • קורסי בחירה

   

 

36 נקודות זכות

37 נקודות זכות

39 נקודות זכות

 • ייתכנו שינויים בפרישת הקורסים על פני הסמסטרים.
 • מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלולים לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר.
 • הבחינות בקורסים לא יתקיימו בהכרח בימי הלימוד של המסלול הגמיש.
 • קורסי אנגלית (למי שטרם הגיע לרמת פטור) יתקיימו ביום נוסף במהלך השבוע.

 

 

קורסי בחירה

במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד 6 קורסי בחירה בניהול ו-4 קורסי בחירה בכלכלה. קורסי בחירה לדוגמא: סוגיות בכלכלת הגבלים עסקיים, היסודות הפילוסופיים של הכלכלה, כלכלת בריאות, כלכלת משאבי טבע וסביבה, מבוא לכלכלת נדל"ן, מימון נדל"ן, שוק ההון בישראל, תורת ההשקעות א' וב', יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי, ארגוני שירות ועוד.

ניתן להמיר עד 4 נ"ז ממכסת קורסי הבחירה בניהול בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קורסים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'.

  

סמינר

עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר, או עבודת שדה, על נושא כלכלי או ניהולי. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.

כחלק מדרישות הסמינר, על סטודנט להשתתף בסדנת כתיבה אקדמית בת 4 שעות (חד פעמית) בסמסטר בו הוא רשום לסמינר.

רשימת סמינרים לדוגמה: נושאים נבחרים בניהול, כלכלת הגירה, כלכלה פוליטית, ממשל תאגידי, כלכלת משאבי טבע וסביבה ועוד.

 

** סמינר ההתמחות המעשית בכלכלה וניהול מאפשר לסטודנטים מצטיינים להתחיל את הקריירה עוד בזמן הלימודים. ההתמחות המעשית מקנה חיבור בין הלימודים ליישום המעשי שלהם, ניסיון בעבודה, היכרות עם תפקידים וארגונים, קשירת קשרי עבודה ופוטנציאל להשתלבות בארגון עם סיום הלימודים. ההתמחות נעשית יום בשבוע לאורך שנה ג, בארגונים שונים ובתפקידים מגוונים במגזר העסקי והציבורי, תוך ליווי אקדמי של סגל ביה"ס. בין הארגונים בתשע"ז נמנים: פסגות , D&B, IBI, BDO, מומנטום, אנטרופי, MVP, רשות החדשנות, כנסת ישראל, נומריקס, ניסן נתיב, אביב השקעות.

*במסגרת ההתמחות המעשית סטודנטים עובדים יום בשבוע בארגון שבו הם מתמחים (בנוסף למועדי הלימודים במסלול).

* ייתכנו שינויים בהיצע קורסי הבחירה והסמינרים.