כניסה

הקמת המכון לחקר תאגידים עירוניים

|

בהתאם לחזון המכללה האקדמית תל אביב-יפו לרתום את משאביה האקדמיים לטובת החברה הישראלית, נפתח השנה המכון לחקר תאגידים עירוניים .

 

המכון לחקר התאגידים העירוניים של המכללה האקדמית תל-אביב-יפו הוקם בשנת 2020 כמרכז ידע ומחקר לאומי המסייע לשיפור מדיניות הממשל המקומי והמרכזי בישראל בתחום התאגידים העירוניים.

המכון בהובלתו של  פרופ' אסף מידני,  מהווה כר לשיתוף פעולה בין כלל הגורמים הרלוונטיים, בהם משרדי הממשלה, מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם והחברה האזרחית והעסקית בישראל.

  המכון לחקר תאגידים עירוניים: קול קורא למחקרים בנושא אנרגיות מתחדשות בעיר