כניסה

הודעת הבהרה בנושא קיום בחינות בקמפוס

|

​המכללה פועלת בהתאם להנחיות  משרד הבריאות ו/או המועצה להשכלה גבוהה. טרם התקבלו הנחיות חדשות בנושא בחינות בקמפוס. על כן,  עד להודעה חדשה, הבחינות בקמפוס תתקיימנה כסדרן.


ככל שיחול שינוי בהנחיות נעדכנכם/ן. יש לעקוב אחר הודעות המכללה המתפרסמות בדוא"ל, באתר האינטרנט ובמסרונים.

 בהצלחה בבחינות,


הנהלת המכללה