כניסה

התנסויות קליניות

ההתנסות הקלינית מאפשרת יישום ידע קליני וחשיבה קריטית בניהול הטיפול בחולים ובני משפחותיהם, במסגרות טיפוליות שונות.

 במהלך ההתנסות הסטודנטים ירכשו מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות בפיקוח מדריך\מדריכה קלינית, זאת בהתבסס על עקרונות ,סטנדרטים ונהלים

מוסכמים ברמת שליטה המותאמת לכל שלב לימודי

 

סילבוס התנסות קלינית וסדנא מלווה קליניקה.