כניסה

מן התקשורת - יולי

|

ד"ר נורית השמשוני יפה, האקדמית תל אביב יפו בראיון ל"הבוקר הזה", רשת ב- 5.7.16

 

 

1.png 

2.png 

3.png 

 

 

 

 

 

 

 

6.png 

 

 

 

7.png 

 

 

8.png 

9.png 

 

10.png 

 

12.png