כניסה

חישוב ציון משולב

הציון המשולב משקלל את ציוני הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית על פי הנוסחה הבאה:

 

2/ {(30-ממוצע בגרות)10x +ציון פסיכומטרי}

 

דוגמא:

 

ממוצע ציוני הבגרות האופטימאלי= 97.05

 

ציון הבחינה הפסיכומטרית= 622

 

הציון המשולב הוא:

 

646.252 = 2/ {(30 -97.05)622+10x}