כניסה

פירוט התנאים להגשת מועמדות לתואר ראשון

​א. תעודת בגרות

על מנת להתקבל על המועמד להיות בעל תעודת בגרות קבילה לפי הפירוט בהמשך. רשאים להירשם לסמסטר א' המתחיל באוקטובר גם מי שמשלימים בחינות חסרות או משפרים ציוני בגרות במועדי חורף וקיץ תשע"ט. מועמדים אלה חייבים להמציא את אישור הזכאות ואת תוצאות הבחינה מייד עם קבלתם .

 

תעודת בגרות לפי מתכונת יחידות לימוד

 

 ההרכב הנדרש של תעודת הבגרות

בחינות ב – 20 יחידות לימוד או יותר, הכוללות את מקצועות החובה: תנ"ך, הבעה עברית, ספרות, היסטוריה/תע"י, אזרחות, מתמטיקה ברמה של 3 יחידות לפחות, בציון 55 לפחות (ראה דרישות קבלה ייחודיות לתוכניות הלימודים) ואנגלית ברמה של 4 או 5 יחידות, בציון 55 לפחות. מי שנבחן בבחינות בגרות לעולים רשאי להמיר את הבחינה באנגלית, בבחינה בשפה אחרת ברמה של 4 יחידות או יותר, בציון 55 לפחות.

 

חישוב ממוצע ציוני הבגרות וההנחיות לחישוב

 

מועמדים ללא זכאות לתעודת בגרות

 

מועמדים בני 30 ומעלה, רשאים להגיש למרכז ייעוץ ורישום בקשה להתקבל במעמד "סטודנט על תנאי", בצירוף קורות חיים, צילום של תעודת הזהות עם ציון תאריך הלידה המדויק ותיעוד על הישגים קודמים בלימודים (כולל תוצאות חלקיות של בחינות בגרות אם נבחנו בעבר). קבלת מועמדים אלה והתנאים למעברם למעמד "סטודנט מן המניין" יישקלו בדיון מיוחד, כל מקרה לגופו.

הדיון במועמדים אלה יהיה על בסיס אישי ובהסתמך על תוצאות הבחינה הפסיכומטרית. קבלתם של מועמדים אלה היא לשנת ניסיון.

 

ב. הבחינה הפסיכומטרית

חובת ההשתתפות בבחינה חלה על כל המועמדים ללימודים באקדמית. תוצאת הבחינה הפסיכומטרית תקפה למשך 10 שנים ממועד הבחינה.

הבחינה המוקדמת ביותר התקפה לרישום לסמסטר א' תש"פ היא מועד אוקטובר 2019.

הבחינה המוקדמת התקפה לרישום לסמסטר ב' תש"פ היא מועד פברואר 2020. 

 

מועד הבחינה האחרון הקביל לרישום לסמסטר א' של שנה"ל תש"פ (אוקטובר 2019) הוא יולי 2019, (על מנת לזרז את תהליך הרישום והקבלה מומלץ לגשת למועד אפריל 2019).

מועד הבחינה האחרון הקביל לרישום לסמסטר ב' של שנה"ל תש"פ הוא דצמבר 2019. 

 

למועמד שנבחן יותר מפעם אחת תילקח בחשבון התוצאה הגבוהה ביותר מבין התוצאות התקפות.

 

ג. מבחן המיון באנגלית

כל המועמדים חייבים להיבחן במבחן המיון באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית. הציון באנגלית תקף ל – 10 שנים עוקבות למועד הבחינה. למועמד בעל מספר ציונים באנגלית ייחשב הציון הגבוה מבין הציונים התקפים. לפיכך מומלץ למועמד להעביר לאקדמית את תוצאות כל הבחינות הפסיכומטריות שבהן נבחן.

מבחן המיון מסווג לחמש רמות: נכשל, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב' ופטור.

 

רמת האנגלית                                           סולם הציונים בבחינת  המיון

                                                                באנגלית במבחן הפסיכומטרי

 

טרום בסיסי                                                                         84 ומטה

 

בסיסי                                                                                 85-99

 

מתקדמים א'                                                                       100-119

 

מתקדמים  ב'                                                                      120-133

 

פטור                                                                                 134  ומעלה

 

 

על מנת להיות זכאי להתחיל בלימודי שנה א', על המועמד להגיע לרמת "בסיסי" לפחות.

לתכנית הלימודים בביה"ס למדעי המחשב נדרש להגיע לרמת אנגלית "מתקדמים א" לפחות.

יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה השנייה ללימודים. 


 

מועמד שסיים במוסד מוכר להשכלה גבוהה קורס אנגלית, המקנה לו רמה גבוהה מזו שקיבל בבחינה הפסיכומטרית, מתבקש להמציא אישור על כך למרכז ייעוץ ורישום לצורך בדיקת רמת האנגלית .

אפשרות נוספת להגיע לרמת האנגלית הנדרשת היא בחינת אמי"ר.

 

בחינת אמי"ר/אמיר"ם

על מנת לשפר את ציון המיון באנגלית ניתן לגשת לבחינת אמי"ר, בחינת מיון באנגלית הנערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.

בחינת אמיר"ם מתקיימת באקדמית. הרישום יתאפשר דרך אתר המכללה. 

בחינת אמי"ר הינה חובה למועמדים בעלי תואר ראשון מארצות שאינן דוברות אנגלית.

על המועמד לסמן בטופס הרישום לבחינה את המכללה האקדמית תל אביב-יפו כמוסד יעד להעברת הציון.

 

תקנות החלות על עולים מארצות שאינן דוברות אנגלית:

1. בעלי תעודת בגרות מחו"ל יהיו זכאים להתקבל עם רמת אנגלית נמוכה מ"מתקדמים א'" אם פרק הזמן ממועד עלייתם ארצה עד המועד הצפוי של תחילת הלימודים אינו עולה על 5 שנים.

2. בעלי תעודת בגרות ישראלית יהיו זכאים להתקבל עם רמת אנגלית נמוכה מ"מתקדמים א'" אם פרק הזמן בין מועד עלייתם ארצה למועד זכאותם לתעודת בגרות ישראלית אינו עולה על 4 שנים. מועמדים אלה נדרשים להציג תעודת עולה בעת הרישום לאקדמית.


קורסים מקוונים באנגלית - שאלות ותשובות: 

הודעה לסטודנטים בנושא קורסים מקוונים באנגלית-בחינות רמא.pdf

 

תנאי קבלה ייחודיים

 

תנאי הקבלה הייחודים נדרשים בנוסף לתנאי הקבלה הכללים.

 

· לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול

על מנת להתקבל לתוכנית לימודים זו נדרש ציון 80 בבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד לפחות, או ציון של 55 לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד.

 

· לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע

על מנת להתקבל לתוכנית לימודים זו נדרש ציון 85 לפחות בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד או ציון של 75 לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד

· לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב

על מנת להתקבל לתוכנית לימודים זו נדרש ציון 85 לפחות בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד או ציון של 65 לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד

 

מועמדים לתוכניות הלימודים של בתי הספר כלכלה וניהול ומדעי המחשב הנרשמים לסמסטר א' שנת הלימודים תשע"ח שאינם עומדים בדרישות המתמטיקה אך עומדים בדרישות הקבלה האחרות, יתקבלו במעמד "על תנאי" ויידרשו לגשת לבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד במועד קיץ תשע"ז.

השגת הציון הנדרש במתמטיקה ע"פ תכנית הלימודים תאפשר קבלה ללימודים.

 

מסיימי בתי ספר בחו"ל

מועמדים שסיימו בית -ספר תיכון בחו"ל יופנו בדרך כלל ללימודים במכינה קדם אקדמית

 (ראה פירוט בהמשך).

 

לא יחויבו בלימודי מכינה:

1. מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל השקולה לתעודת בגרות ישראלית (שקילות התעודה תיקבע ע"י האקדמית).

2. מועמדים שסיימו שנת לימודים מלאה במוסד להשכלה גבוהה (30 שעות סמסטריאליות לפחות).

3. בוגרי בתי ספר תיכוניים מארה"ב או מקנדה שסיימו לימודיהם בממוצע ( B - 3.0 לפחות) והשיגו לפחות 1200 נקודות במבחני ה – S.A.T. שנערכו עד מרץ 95 (כולל), או 1270 נקודות במבחני S.A.T שהתקיימו מאפריל 95 ואילך, או ציון 600 בבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי. מועמדים אלה יידרשו להוכיח ידיעה מספקת בעברית כתנאי לקבלתם (ראה סעיף "מבחן ידע בעברית-יע"ל).

4. מועמדים ישראליים שסיימו בתי ספר תיכונים בארה"ב או בקנדה ונבחנו בשלוש בחינות בגרויות ישראליות בהרכב הבא:

*היקף כולל של 10 יחידות לימוד לפחות* בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 3 יחידות ובציון 55 לפחות (לתכניות הלימודים  של בתי הספר: מדעי המחשב וכלכלה וניהול – ראה מידע בפרק "תנאי קבלה ייחודים")* בחינה אחת ברמת 4 יחידות* בחינות נוספות שכל אחת מהן ברמת 2 יחידות לפחות.

חישוב הממוצע ייעשה ע"י הוספת ה"בונוס" כמקובל בבגרות ישראלית מלאה, למעט מקצוע האנגלית בו לא יינתן "בונוס" למי שסיים תיכון בארץ דוברת אנגלית.

*תשומת לב המועמדים מופנית לדרישות הקבלה הייחודיות לתוכניות הלימודים.

 

מסיימי מכינות אוניברסיטאות

קבלתם של מסיימי מכינות אוניברסיטאות תישקל על סמך הציון הפסיכומטרי, ציון הגמר במכינה וממוצע ציוני הבגרות (לאחר השיפור במסגרת המכינה). מסיימי מכינות חייבים בזכאות לתעודת בגרות.

 

מועמד שסיים מכינה ימציא בעת הרשמתו:

1. אישור ממשרד החינוך על זכאותו לתעודת בגרות ופרוט ציוניו.

2. אישור מן המכינה המפרט את מסלול לימודיו, פרוט ציוניו והממוצע הסופי.

 

מועמד הלומד במכינה בשנת הלימודים תשע"ז ימציא בעת הרשמתו:

  1. תעודת בגרות.
  2. מועמדים חסרי תעודת בגרות המשלימים בגרויות במסגרת המכינה: אישור ממשרד החינוך או מבית הספר המפרט את הציונים במקצועות הבגרות בהם כבר נבחן ואת המקצועות החסרים

     (ראה נוסח מדויק של האישור הנדרש בנספח ב-2- באתר האינטרנט).

  1. אישור מן המכינה המפרט את מסלול לימודיו ואת המקצועות הנלמדים.

 

על המועמד להמציא אישור על סיום המכינה, פירוט הציונים והממוצע הסופי עד התאריך 15.07.2019

תשומת לב המועמדים מופנית לדרישות הקבלה הייחודיות לתוכניות הלימודים.

 

מועמדים בעלי השכלה אקדמית חלקית או מלאה

למועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה הרגילות ולמדו במוסד אקדמי מוכר (בארץ או בחו"ל) יישקלו הישגיהם בלימודים האקדמיים הקודמים, אם נתקיימו התנאים הבאים:

1. היקף הלימודים הוא 30 שעות סמסטריאליות לפחות.

2. ממוצע הציונים הוא 80 לפחות.

3. לא עברו למעלה מחמש שנים מתום הלימודים הקודמים.

תנאים אלה הם תנאי מינימום לשיקול, ולא בהכרח לקבלה.

 

מועמדים שלמדו לימודים אקדמיים בעבר ואינם עומדים בדרישות הקבלה הרגילות ומעוניינים כי קבלתם תישקל גם על בסיס הישגיהם בלימודים הקודמים, מתבקשים להמציא בעת הרשמתם גיליון ציונים רשמי המפרט את הקורסים שלמדו והציונים שקיבלו בהם, וכן סילבוסים של קורסים אלה.

האקדמית שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע על הישגי המועמד בלימודיו הקודמים, הן בשיקולי קבלתו והן בהחלטות הנוגעות לחובותיו האקדמיות כסטודנט.

 

מועמדים בעלי תואר ראשון מארצות שאינן דוברות אנגלית חייבים בבחינת מיון באנגלית, בחינת אמי"ר.

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג