כניסה

מלגות הצטיינות לבעלי נתוני קבלה גבוהים

 

תכניות הלימודים של בית הספר למדעי המחשב

 

האקדמית מעניקה מלגת לימודים המקנה פטור מלא משכר לימוד בגין רישום לקורסים בשנת הלימודים תשע"ט למתקבלים לשנה א' בעלי ציון משולב 710 לפחות, ששנת הלימודים תשע"ט היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.


תכנית הלימודים מערכות מידע

 

האקדמית מעניקה מלגת לימודים המקנה פטור מלא משכר לימוד בגין רישום לקורסים בשנת הלימודים ​תשע"ט למתקבלים לשנה א' בעלי ציון משולב 680 לפחות, ששנת הלימודים תשע"ט היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

 


תכנית הלימודים כלכלה וניהול

 

האקדמית מעניקה מלגת לימודים המקנה פטור מלא משכר לימוד בגין רישום לקורסים בשנת הלימודים ​תשע"ט למתקבלים לשנה א' בעלי ציון משולב 650 לפחות, ששנת הלימודים תשע"ט היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.

 


האקדמית מעניקה מלגה מיוחדת בשיעור מחצית שכר לימוד יסודי לתואר ראשון למתקבלים לשנה א' בעלי ציון משולב גבוה, ששנת הלימודים תשע"ח היא שנתם הראשונה ללימודים באקדמית.​

 

בית הספר                                                                                   ציון משולב

 

ממשל וחברה                                                                              630 ומעלה

 

מדעי ההתנהגות                                                                         700 ומעלה

 

סיעוד                                                                                        660 ומעלה