כניסה

מולטימדיה

 

 

ד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{C665B617-A4C6-409E-A4BF-7D5C31F8F661}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ILxPNoc73r8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>24/04/2018 11:31:37https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''זד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז
טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח - הענקת תואר עמיתת כבוד9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{A765B50D-1A73-40A6-8DBF-DFEE61CED19F}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/rIcSfjJH9_A' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>07/04/2019 11:31:48https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח - הענקת תואר עמיתת כבודטקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח - הענקת תואר עמיתת כבוד
טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח גיא רונן הרצאה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{89C55DD9-0D16-4A82-A04E-E842C8F4449A}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ROWfHZbhkNY' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>04/04/2019 14:33:51https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח גיא רונן הרצאהטקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח גיא רונן הרצאה
טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח דנה ונועם בנגלס נגינה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1E3B5BCE-240E-49A5-B358-0D791F59F2ED}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uG_l4hPeHKQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>07/04/2019 11:14:53https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח דנה ונועם בנגלס נגינהטקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח דנה ונועם בנגלס נגינה
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{5E96AFC0-625E-4FF5-BE56-FE591C022D1D}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/8vsD44iRBh0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>25/06/2017 11:19:34https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''וטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{C69631E0-5488-4862-9830-B1560065B12B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/emjrgTNDk88' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>25/06/2017 12:02:05https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומיםטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומים
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1297E2D4-61FD-4D91-95D0-6B044DCE51AD}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/-oyd-JI9zcY' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>24/04/2018 08:01:07https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''זטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ח והענקת תואר עמיתת כבוד קליפ9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{ABC7CD68-3B79-40D8-A237-F40948A2A970}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/3POAOFlWtb0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>04/04/2019 13:09:52https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ח והענקת תואר עמיתת כבוד קליפטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ח והענקת תואר עמיתת כבוד קליפ
טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1B87A056-0C7C-458D-B67D-1369E6AFF8AA}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/5f0ByPNM-vs' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>05/04/2016 11:50:21https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''הטקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה
טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - נאומים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{8C3681CC-0667-4432-9A49-FCC267A96D29}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/83qVPCf8adU' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>05/04/2016 11:52:38https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - נאומיםטקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - נאומים
טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - פרופסור שיזף רפאלי9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{453A8816-24B7-4DB0-A725-AFCA9840EC97}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/Pb7NAbf-oR8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>05/04/2016 11:53:57https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - פרופסור שיזף רפאליטקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - פרופסור שיזף רפאלי
טקס מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע''ד9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{257326F9-5F9F-47FC-9483-AD82723EEC7C}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/waJDg3F6CF0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 13:12:04https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע''דטקס מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע''ד
טקס מרצים מצטיינים נשיא דקנית ביהס למדעי המחשב נציג מרצים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{9E8D2274-85F5-4451-95BB-58A3E54CFD97}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/AJCFO4LJiR8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 13:12:55https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים נשיא דקנית ביהס למדעי המחשב נציג מרציםטקס מרצים מצטיינים נשיא דקנית ביהס למדעי המחשב נציג מרצים