כניסה

המרכז לקידום למידה

מטרתו של המרכז לקידום למידה במכללה הינה קידום המצוינות בהוראה, ניתוח תוצאות סקרי הוראה, הקניית מיומנויות הוראה למרצים באמצעות סדנאות וימי עיון, ייעוץ אישי מותאם לצרכיו הייחודיים של הנועץ, לימוד שוטף של מגמות חדשות בשיטות הוראה ושל טכנולוגיות הוראה חדשות והטמעתן במכללה.


      ריכוז נתוני השתתפות בסקר הערכת הוראה תשע-תשפ''א


המרכז לקידום למידה זכה בפרס יוקרתי על הקמת מעבדה לימודית-מעשית

 

 

כתב העת "הלאה" – גיליון מספר 1

 

 

 

ד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{C665B617-A4C6-409E-A4BF-7D5C31F8F661}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ILxPNoc73r8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>24/04/2018 11:31:37https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''זד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז
טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח - הענקת תואר עמיתת כבוד9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{A765B50D-1A73-40A6-8DBF-DFEE61CED19F}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/rIcSfjJH9_A' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>07/04/2019 11:31:48https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח - הענקת תואר עמיתת כבודטקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח - הענקת תואר עמיתת כבוד
טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח גיא רונן הרצאה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{89C55DD9-0D16-4A82-A04E-E842C8F4449A}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ROWfHZbhkNY' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>04/04/2019 14:33:51https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח גיא רונן הרצאהטקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח גיא רונן הרצאה
טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח דנה ונועם בנגלס נגינה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1E3B5BCE-240E-49A5-B358-0D791F59F2ED}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uG_l4hPeHKQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>07/04/2019 11:14:53https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח דנה ונועם בנגלס נגינהטקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח דנה ונועם בנגלס נגינה
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{5E96AFC0-625E-4FF5-BE56-FE591C022D1D}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/8vsD44iRBh0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>25/06/2017 11:19:34https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''וטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{C69631E0-5488-4862-9830-B1560065B12B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/emjrgTNDk88' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>25/06/2017 12:02:05https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומיםטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומים
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1297E2D4-61FD-4D91-95D0-6B044DCE51AD}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/-oyd-JI9zcY' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>24/04/2018 08:01:07https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''זטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ח והענקת תואר עמיתת כבוד קליפ9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{ABC7CD68-3B79-40D8-A237-F40948A2A970}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/3POAOFlWtb0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>04/04/2019 13:09:52https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ח והענקת תואר עמיתת כבוד קליפטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ח והענקת תואר עמיתת כבוד קליפ
טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1B87A056-0C7C-458D-B67D-1369E6AFF8AA}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/5f0ByPNM-vs' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>05/04/2016 11:50:21https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''הטקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה
טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - נאומים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{8C3681CC-0667-4432-9A49-FCC267A96D29}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/83qVPCf8adU' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>05/04/2016 11:52:38https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - נאומיםטקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - נאומים
טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - פרופסור שיזף רפאלי9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{453A8816-24B7-4DB0-A725-AFCA9840EC97}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/Pb7NAbf-oR8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>05/04/2016 11:53:57https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - פרופסור שיזף רפאליטקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - פרופסור שיזף רפאלי
טקס מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע''ד9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{257326F9-5F9F-47FC-9483-AD82723EEC7C}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/waJDg3F6CF0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 13:12:04https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע''דטקס מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע''ד
טקס מרצים מצטיינים נשיא דקנית ביהס למדעי המחשב נציג מרצים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{9E8D2274-85F5-4451-95BB-58A3E54CFD97}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/AJCFO4LJiR8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 13:12:55https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים נשיא דקנית ביהס למדעי המחשב נציג מרציםטקס מרצים מצטיינים נשיא דקנית ביהס למדעי המחשב נציג מרצים

 בעלי תפקידים

 

  •  ד"ר חיים אמסל - ראש המרכז לקידום הלמידה jaimeams@mta.ac.il
  • ד"ר משה לייבה – ראש תחום למידה דיגיטלית mosheli@mta.ac.il
  • ויקטוריה אהרונוב–כוכבי – מנהלת המרכז לקידום הלמידה aharonov@mta.ac.il  
    טלפון: 03-6802724

 

 

 

 

 חדשות ועדכונים

​