כניסה

היחידה לקידום איכות ההוראה

מטרתה של היחידה לקידום איכות ההוראה במכללה הינה קידום המצוינות בהוראה, ניתוח תוצאות סקרי הוראה, הקניית מיומנויות הוראה למרצים באמצעות סדנאות וימי עיון, ייעוץ אישי מותאם לצרכיו הייחודיים של הנועץ, לימוד שוטף של מגמות חדשות בשיטות הוראה ושל טכנולוגיות הוראה חדשות והטמעתן במכללה.


ריכוז נתוני השתתפות בסקר הערכת הוראה תשע-תשעז


היחידה לקידום איכות ההוראה זכתה בפרס יוקרתי על הקמת מעבדה לימודית-מעשית