כניסה

היחידה לקידום איכות ההוראה

מטרתה של היחידה לקידום איכות ההוראה במכללה הינה קידום המצוינות בהוראה, ניתוח תוצאות סקרי הוראה, הקניית מיומנויות הוראה למרצים באמצעות סדנאות וימי עיון, ייעוץ אישי מותאם לצרכיו הייחודיים של הנועץ, לימוד שוטף של מגמות חדשות בשיטות הוראה ושל טכנולוגיות הוראה חדשות והטמעתן במכללה.


      ריכוז נתוני השתתפות בסקר הערכת הוראה תשע-תשעט


היחידה לקידום איכות ההוראה זכתה בפרס יוקרתי על הקמת מעבדה לימודית-מעשית


 

 מידעוני הפורום הארצי לקידום הוראה ולמידה באקדמיה

 

 

טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1297E2D4-61FD-4D91-95D0-6B044DCE51AD}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/-oyd-JI9zcY' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>24/04/2018 08:01:07https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''זטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז
ד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{C665B617-A4C6-409E-A4BF-7D5C31F8F661}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ILxPNoc73r8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>24/04/2018 11:31:37https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''זד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{5E96AFC0-625E-4FF5-BE56-FE591C022D1D}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/8vsD44iRBh0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>25/06/2017 11:19:34https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''וטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{C69631E0-5488-4862-9830-B1560065B12B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/emjrgTNDk88' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>25/06/2017 12:02:05https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומיםטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומים
טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1B87A056-0C7C-458D-B67D-1369E6AFF8AA}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/5f0ByPNM-vs' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>05/04/2016 11:50:21https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''הטקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה
טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - נאומים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{8C3681CC-0667-4432-9A49-FCC267A96D29}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/83qVPCf8adU' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>05/04/2016 11:52:38https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - נאומיםטקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - נאומים
טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - פרופסור שיזף רפאלי9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{453A8816-24B7-4DB0-A725-AFCA9840EC97}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/Pb7NAbf-oR8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>05/04/2016 11:53:57https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - פרופסור שיזף רפאליטקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - פרופסור שיזף רפאלי
טקס מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע''ד9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{257326F9-5F9F-47FC-9483-AD82723EEC7C}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/waJDg3F6CF0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 13:12:04https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע''דטקס מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע''ד
טקס מרצים מצטיינים נשיא דקנית ביהס למדעי המחשב נציג מרצים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{9E8D2274-85F5-4451-95BB-58A3E54CFD97}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/AJCFO4LJiR8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 13:12:55https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים נשיא דקנית ביהס למדעי המחשב נציג מרציםטקס מרצים מצטיינים נשיא דקנית ביהס למדעי המחשב נציג מרצים