כניסה

מידע אודות מענקי מחקר ומחקרים פעילים

חדשות ואירועים - מענקי מחקר

 

רשימת הזוכים במענקי המחקר של הקרן הפנימית

 

פירוט מחקרים פעילים הממומנים מקרנות מחקר תחרותיות

 

אתר אינטרנט תיאור שם הגוף/ קרן
http://www.israelhpr.org.il/קול קורא - תהליכי קבלת החלטות ולקביעת מדיניותהמכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

לאתר האינטרנט:   www.bsf.org.il

לצפייה בקובץ המידע לחצו כאן

 תוכנית משותפת של ה-BSF עם ה- NSF האמריקאית באחד מתחומי הביולוגיה.הקרן הדו לאומית למדע

אתר האינטרנט: www.isf.org.il

טופס הוספת חוקר

פתיחת מחזור רשויות מחקר

זכאות להגשה במסלולי הקרן

פתיחת מחזור המענקים לשנת

תשע"ד

טופס הוספת חוקר - פוסט דוק'

הקרן הלאומית למדע
http://www.isf.org.il/ רשימת תוכניות הקרן שיפתחו להגשה במחזור הקרוב (תשע"ד 2013/14) הקרן הלאומית למדע
  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-281_en.htm?locale=en

שתי הצעות לדירקטיבות שמטרתן היא לעודד סטודנטים וחוקרים ממדינות שאינן חברות באיחוד האירופי ללמוד ולעבוד באירופה

 

 

 

 

 

 

 

האיחוד האירופי