כניסה

סיכומי ישיבות המועצה האקדמית

 

 

סיכום מישיבת המועצה האקדמית מיום 3.3.2013https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/academicCouncil/סיכום מישיבת המועצה האקדמית מיום 3.3.13.docxסיכום מישיבת המועצה האקדמית מיום 3.3.2013
סיכום ישיבת המועצה האקדמית מיום 2/6/2010https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/academicCouncil/סיכום ישיבת המועצה האקדמית מיום 2.6.2010.docסיכום ישיבת המועצה האקדמית מיום 2/6/2010
סיכום ישיבת המועצה האקדמית מיום 22/3/2010https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/academicCouncil/סיכום ישיבת המועצה האקדמית מיום 22 3 2010.docסיכום ישיבת המועצה האקדמית מיום 22/3/2010
נספח לסיכום ישיבת המועצה האקדמית מיום 27.3.11https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/academicCouncil/נספח לסיכום ישיבת המועצה האקדמית מיום 27.3.11.rtfנספח לסיכום ישיבת המועצה האקדמית מיום 27.3.11
סיכום ישיבת המועצה האקדמית מיום 24.10.10https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/academicCouncil/סיכום ישיבת המועצה האקדמית מיום 24.10.10.rtfסיכום ישיבת המועצה האקדמית מיום 24.10.10
סיכום מישיבת המועצה האקדמית מיום 18.5.2011https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/academicCouncil/סיכום מישיבת המועצה האקדמית מיום 18.5.2011.rtfסיכום מישיבת המועצה האקדמית מיום 18.5.2011
סיכום מישיבת המועצה האקדמית מיום 27.3.11 https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/academicCouncil/סיכום מישיבת המועצה האקדמית מיום 27.3.11 .rtfסיכום מישיבת המועצה האקדמית מיום 27.3.11