כניסה

טפסים ונהלים לסגל המינהלי

 

 

נוהל החזר שכר לימוד ופטור מתשלומו  

 

סדרי עבודה, חופשה ומחלה

 

נוהל למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית  תל אביב - יפו

נציבת הקבילות לענייני הטרדה מינית הינה ד"ר רונית רוט-חנניה, ביה"ס למדעי ההתנהגות,

ronitrot@mta.ac.il.

סגנית נציב קבילות לענייני הטרדה מינית הינה גב' גלית צלרמאייר

טל': 03-6802717

דוא"ל: galitze@mta.ac.il