כניסה

טפסים לסגל האקדמי

 

 

בקשה ליציאה להשתלמות קצרה וממושכת בארץ ובחו"ל אישוריםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס בקשה להשתלמות קצרה .docבקשה ליציאה להשתלמות קצרה וממושכת בארץ ובחו"ל אישורים
בקשה לסיוע בביצוע מחקר של חבר/ת סגל עמית (להגשה עד יום 15 בדצמבר ועד יום 15 במרץ )https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/בקשה לרכישת פריטים או שירותים בהתאם לכללים לסיוע בכיסוי הוצאות מחקרים.docבקשה לסיוע בביצוע מחקר של חבר/ת סגל עמית (להגשה עד יום 15 בדצמבר ועד יום 15 במרץ )
בקשה להשתתפות בהוצאות השתלמות בחו"ל לתקופה קצובה של הסגל האקדמיhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס בקשה להשתלמות קצובה.docבקשה להשתתפות בהוצאות השתלמות בחו"ל לתקופה קצובה של הסגל האקדמי
טופס הגשת תלונה נגד סטודנט/ית בגין חשד לביצוע עבירת משמעתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס הגשת תלונה נגד סטודנט לקובלת.docטופס הגשת תלונה נגד סטודנט/ית בגין חשד לביצוע עבירת משמעת
בקשה להחזר שכ"ל או פטור מתשלומוhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/02-002.docxבקשה להחזר שכ"ל או פטור מתשלומו
בקשה להשתתפות בהוצאות כנסים בארץ או בחו"ל של חבר/ת סגל עמית (להגשה עד 15 בדצמבר ועד 15 במארס של כל שנה)https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/סגל עמית טופס בקשה להשתתפות בהוצאות כנסים.docבקשה להשתתפות בהוצאות כנסים בארץ או בחו"ל של חבר/ת סגל עמית (להגשה עד 15 בדצמבר ועד 15 במארס של כל שנה)
שאלון אישי לעובד חדש (טופס פרטים אישיים) https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס פרטים אישיים.pdfשאלון אישי לעובד חדש (טופס פרטים אישיים)
בקשה להחזר הוצאות נסיעהhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/בקשה להחזר הוצאות נסיעה.pdfבקשה להחזר הוצאות נסיעה
טופס משולב לאישור הרצאת אורח ודיווח אודותהhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס משולב לאישור הרצאת אורח ודיווח אודותה.pdfטופס משולב לאישור הרצאת אורח ודיווח אודותה
דיווח על שעותhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/דיווח על שעות.xlsxדיווח על שעות