כניסה

טפסים לסגל האקדמי

 

 

בקשה להחזר שכ"ל או פטור מתשלומוhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/02-002.docxבקשה להחזר שכ"ל או פטור מתשלומו
בקשה להחזר הוצאות נסיעהhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/בקשה להחזר הוצאות נסיעה.docבקשה להחזר הוצאות נסיעה
בקשה להשתתפות בהוצאות השתלמות בחו"ל לתקופה קצובה של הסגל האקדמיhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס בקשה להשתלמות קצובה.docבקשה להשתתפות בהוצאות השתלמות בחו"ל לתקופה קצובה של הסגל האקדמי
בקשה ליציאה להשתלמות קצרה וממושכת בארץ ובחו"ל אישוריםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס בקשה להשתלמות קצרה .docבקשה ליציאה להשתלמות קצרה וממושכת בארץ ובחו"ל אישורים
טופס הגשת תלונה נגד סטודנט/ית בגין חשד לביצוע עבירת משמעתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס הגשת תלונה נגד סטודנט לקובלת.docטופס הגשת תלונה נגד סטודנט/ית בגין חשד לביצוע עבירת משמעת
הרצאת אורח- בקשה, אישור ודיווחhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס משולב לאישור הרצאת אורח ודיווח אודותה.docהרצאת אורח- בקשה, אישור ודיווח
שאלון אישי לעובד חדש (טופס פרטים אישיים) https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס פרטים אישיים.pdfשאלון אישי לעובד חדש (טופס פרטים אישיים)
טופס דיווח בדיקת תרגילים/עבודות/בחינות https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס דיווח בדיקת תרגילים 1.pdfטופס דיווח בדיקת תרגילים/עבודות/בחינות
טופס משולב לאישור הרצאת אורח ודיווח אודותהhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס משולב לאישור הרצאת אורח ודיווח אודותה.pdfטופס משולב לאישור הרצאת אורח ודיווח אודותה