כניסה

טפסים לסגל האקדמי

 

 

בקשה להשתתפות בהוצאות כנסים בארץ או בחו"ל של חבר/ת סגל עמית (להגשה עד 15 בדצמבר ועד 15 במארס של כל שנה)https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/סגל עמית טופס בקשה להשתתפות בהוצאות כנסים.docבקשה להשתתפות בהוצאות כנסים בארץ או בחו"ל של חבר/ת סגל עמית (להגשה עד 15 בדצמבר ועד 15 במארס של כל שנה)
טופס הגשת תלונה נגד סטודנט/ית בגין חשד לביצוע עבירת משמעתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס הגשת תלונה נגד סטודנט לקובלת.docטופס הגשת תלונה נגד סטודנט/ית בגין חשד לביצוע עבירת משמעת
תלונה לקובלת על חשד להונאה/העתקה בעבודה/תרגיל בהתאם לתקנון משמעת- סטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס תלונה - חשד להונאה או העתקה בעבודה או בתרגיל.docxתלונה לקובלת על חשד להונאה/העתקה בעבודה/תרגיל בהתאם לתקנון משמעת- סטודנטים
תלונה לקובלת על התנהגות בלתי הולמת / אי ציות להוראת מרצה או עובד/ת מכללה מתוקף תפקידם בהתאם לתקנון משמעת – סטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס תלונה - התנהגות בלתי הולמת.docxתלונה לקובלת על התנהגות בלתי הולמת / אי ציות להוראת מרצה או עובד/ת מכללה מתוקף תפקידם בהתאם לתקנון משמעת – סטודנטים
בקשה לאישור חופשה ללא תשלוםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/בקשה לחלת ותנאי חלת.docבקשה לאישור חופשה ללא תשלום
תלונה לקובלת על חשד להונאה/העתקה במבחן בית/מבחן בקמפוס המכללה/ מבחן מקוון בהתאם לתקנון משמעת- סטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס תלונה חשד להונאה או העתקה במבחן.docxתלונה לקובלת על חשד להונאה/העתקה במבחן בית/מבחן בקמפוס המכללה/ מבחן מקוון בהתאם לתקנון משמעת- סטודנטים
הפחתת שעות הוראה בשל קורס חדש - סגל אקדמי בכירhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/כללים וטופס בקשה להפחחת שעות הוראה בגין הכנת קורס חדש.docxהפחתת שעות הוראה בשל קורס חדש - סגל אקדמי בכיר
כללי היקף העסקה נוספת של סגל אקדמי בכיר (עפ"י הנחיות ות"ת מיולי 2021)https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/כללים להעסקה נוספת בהתאם להנחיות ותת מיולי 2021.docxכללי היקף העסקה נוספת של סגל אקדמי בכיר (עפ"י הנחיות ות"ת מיולי 2021)
בקשה להחזר שכ"ל או פטור מתשלומוhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/02-002.docxבקשה להחזר שכ"ל או פטור מתשלומו
בקשה לסיוע בביצוע מחקר של חבר/ת סגל עמית (להגשה עד יום 15 בדצמבר ועד יום 15 במרץ )https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/בקשה לרכישת פריטים או שירותים בהתאם לכללים לסיוע בכיסוי הוצאות מחקרים.docבקשה לסיוע בביצוע מחקר של חבר/ת סגל עמית (להגשה עד יום 15 בדצמבר ועד יום 15 במרץ )
בקשה להשתתפות בהוצאות השתלמות בחו"ל לתקופה קצובה של הסגל האקדמיhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס בקשה להשתלמות קצובה.docבקשה להשתתפות בהוצאות השתלמות בחו"ל לתקופה קצובה של הסגל האקדמי
טופס בקשה ליציאה להשתלמות קצרה או ממושכת בחולhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס בקשה להשתלמות קצרה.docxטופס בקשה ליציאה להשתלמות קצרה או ממושכת בחול
טופס בקשה לאישור עבודה נוספתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס בקשה לאישור עבודה נוספת.docxטופס בקשה לאישור עבודה נוספת
טופס משולב לאישור הרצאת אורח ודיווח אודותיהhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס משולב לאישור הרצאת אורח ודיווח אודותיה.pdfטופס משולב לאישור הרצאת אורח ודיווח אודותיה
בקשה להחזר הוצאות נסיעהhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/בקשה להחזר הוצאות נסיעה.pdfבקשה להחזר הוצאות נסיעה
שאלון אישי לעובד חדש (טופס פרטים אישיים) https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/טופס פרטים אישיים.pdfשאלון אישי לעובד חדש (טופס פרטים אישיים)
דיווח על שעותhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AcademicForms/דיווח על שעות.xlsxדיווח על שעות