כניסה

 ד"ר עמית קפלן

 ד"ר עמית קפלן

ד"ר עמית קפלן (דוקטורט מאוניברסיטת תל אביב, 2010) היא מרצה בבית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב יפו. במוקד העניין המחקרי שלה עומדים נושאים של משפחה, עבודה, מגדר ומדיניות רווחה. בגין עבודתה זכתה ד"ר קפלן בפרסים ומלגות כגון מלגת מחקר מהאגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, מלגה ע"ש פרופ' יונתן שפירא, מלגת מכון הורוביץ לחקר חברה וכלכלה, מלגת המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש דוד הורוביץ, מלגת קרן CHUTICK והפורום ללימודי נשים עם NCJW.
כחוקרת ראשית זכתה ד"ר קפלן במסגרת שיתוף פעולה עם מרכז "שוות", במכון ון ליר בירושלים, במענקי מחקר ממשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (729,420 ₪) ומהמוסד לביטוח לאומי (150,000 ₪) על מחקרים העוסקים בהיבטים שונים של עבודות שקופות. בפרויקטים רחבים אלו בוחנת קפלן, ביחד עם שותפותיה במרכז "שוות", את המשמעויות אותן נשים וגברים מעניקות/ים לעבודה שקופה כחלק מניסיון כולל לפענח את המנגנונים החברתיים-תרבותיים המשמרים את העבודות השקופות ככאלו. בנוסף, הפרויקט מנסה לאתר האם ובאלו אופנים עבודה שקופה נתפסת כחסם להשתלבות שוויונית של נשים בשוק העבודה. מרכיב נוסף בפרויקט זה הוא מחקר כמותני שמטרתו לזהות מופעים מרובי פנים של עבודה שקופה ולאמוד את שכיחותם בקבוצות חברתיות מגוונות באמצעות סקר בקרב מדגם מייצג של החברה הישראלית.
פרויקט מחקר נוסף של ד"ר קפלן עוסק בהיבטים מוסדיים ואי שוויון מגדרי במשפחה, בו היא מתמקדת בקשרים בין מדיניות רווחה, יחסי הכוח בין בני זוג ויחסים משפחתיים, כגון גירושין ופרידה.  מודל תיאורטי זה נבחן באמצעות שני סוגים של מחקרים השוואתיים: מחקר השוואתי בין לאומי ביחס למשטרי רווחה שונים, ומחקר השוואתי לאורך זמן, הקושר בין שינויים במדיניות הרווחה בישראל לבין מצבן של משפחות חד הוריות.  מחקריה בנושאים אלו הופיעו בכתבי עת מדעיים בולטים כגון:
Social Science Research, Demographic Research, International Journal of Social Policy and Human Reproduction.

ד"ר קפלן חברה באגודות המחקר:
The International Sociological Association Research Committee on Stratification and Social Mobility (RC28), The European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce, The Israeli Sociological Association (Member in the inspection committee), The Work and Family Researchers Network (WFRN), University of Pennsylvania.
משנת 2005 עד שנת 2008 שימשה כעורכת ביקורות הספרים של כתב העת: סוציולוגיה ישראלית – כתב עת לחקר החברה בישראל. ד"ר קפלן פעילה בקבוצות מחקר כגון "הגל הגואה? משפחות מעורבות בישראל", המכון לחקר ציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, אוניברסיטת תל אביב; "עבודות שקופות", מרכז "שוות" מכון ון ליר בירושלים. כמו כן, שמשה כחברת ועדת היגוי של הכנס  ה 43 של האגודה הסוציולוגית הישראלית ובאוקטובר 2018 היא עתידה לארח במכללה האקדמית תל אביב יפו את הכנס ה 18 של
The European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce.
בזירה הציבורית קפלן חברה בוועדת ההיגוי של "ילדים לפני הכל", והיא ממארגנות כל כנסי "עיר שווה", שיתוף פעולה בין בית הספר לממשל וחברה באקדמית תל אביב יפו לבין יועצת ראש העיר תל אביב יפו לקידום שוויון מגדרי.
להורדת קורות חיים

פרטי התקשרות

שעות קבלה:

 Monday, 12:00-13:00, Weston room 370
 
amitka@mta.ac.il