כניסה

תוצאות חיפוש

 

 

<img alt="" src="/SiteCollectionImages/pazita.jpg?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רדקן ביה"ס לסיעודPAZITA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/PAZITA.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/GILIGOLD.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'דקן בית הספר למדעי ההתנהגותGILIGOLD@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GILIGOLD.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/gideon.jpg?RenditionID=8" width="89" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'דקן בית הספר למדעי המחשבGIDEON@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GIDEON.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/assafmei.jpg?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'דקן בית הספר לממשל וחברהASSAFMEI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ASSAFMEI.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/ISRAELB2.jpg?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'דקן בית הספר לניהול וכלכלהISRAELB@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ISRAELB.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/davidms.jpg" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'ראש ההתמחות בניהול השיווקdavidms@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/davidms.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/RUTIGAFN.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רראש החוג למערכות מידעRUTIGAFN@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/RUTIGAFN.aspx
<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/עיצוב%20ללא%20שם%20(3).jpg" style="BORDER:0px solid;" />פרופ' ראש התוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוניRSNIR@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/RSNIR.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/itzhakve.png?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'ראש תכנית הMBA וראש ההתמחות במימון בתכניתitzhakve@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/itzhakve.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/shirit.jpg?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רראש תכנית תואר ראשון בכלכלה וניהולSHIRIT@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/SHIRIT.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/חנה%20מדלר%20לירז.jpg?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רראשת ההתמחות בשיווק בתואר השניHANAMEDL@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/HANAMEDL.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Holzmann.jpg?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רראשת רשות המחקר, פיתוח וחדשנות veredhz@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/veredhz.aspx
מרeliab@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/eliab.aspx
גב'MISOONAB@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/MISOONAB.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/general_profile.png?RenditionID=5" style="BORDER:0px solid;" />ד"רriadab@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/riadab.aspx
מרAYTHAN@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AYTHAN.aspx
ד"רAVIVME@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AVIVME.aspx
גב'MEYTALAV@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/MEYTALAV.aspx
פרופ'reuvenav@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/reuvenav.aspx
גב'TALIAV@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/TALIAV.aspx
מרAMITAV@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AMITAV.aspx
גב'ORTALAVI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ORTALAVI.aspx
גב'LIATAVID@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/LIATAVID.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/GALITAVI.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />גב'GALITAVI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GALITAVI.aspx
מרDANAVIDA@MAIL.MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DANAVIDA.aspx
ד"רSHARONAV@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/SHARONAV.aspx
מרAVIVAVIT@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AVIVAVIT.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Avitsur.jpg?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'AVITSUR@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AVITSUR.aspx
גב'iritav@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/iritav.aspx
מרKFIRAVLA@MAIL.MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/KFIRAVLA.aspx
גב'YAARITEV@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/YAARITEV.aspx
גב'karinev@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/karinev.aspx
פרופ'shimoneev@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/shimoneev.aspx
ד"רLIATEV@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/LIATEV.aspx
ד"רAVNIDROR@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AVNIDROR.aspx
גב'nuritav@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/nuritav.aspx
מרTOMERAVN@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/TOMERAVN.aspx
מרgilav@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/gilav.aspx
גב'yaelab@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/yaelab.aspx
גב'SIGALITAB@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/SIGALITAB.aspx
גב'INBALGLI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/INBALGLI.aspx
מרroiav@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/roiav.aspx
מרamiadab@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/amiadab.aspx
מרnirar@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/nirar.aspx
ד"רEITANABR@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/EITANABR.aspx
מרAMITAI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AMITAI.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/NIRITAGA.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רNIRITAGA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/NIRITAGA.aspx
פרופ'TAMIRAG@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/TAMIRAG.aspx
גב'ronitag@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ronitag.aspx
גב'lilachad@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/lilachad.aspx