כניסה

מרצים מצטיינים בהוראה לשנת תשע"ב

 • ד"ר סברינה אופנהיימר ביה"ס למדעי ההתנהגות
 • ד"ר רביד דורון ביה"ס למדעי ההתנהגות
 • מר חן חגיביה"ס למדעי ההתנהגות
 • גב' עירית חרותי ביה"ס למדעי ההתנהגות
 • מר הדר בינסקי ביה"ס למדעי המחשב
 • ד"ר נילי בק ביה"ס למדעי המחשב
 • גב' אסנת גניסלב ביה"ס למדעי המחשב
 • מר זף סגל ביה"ס למדעי המחשב
 • ד"ר אריה גרוניק ביה"ס לממשל וחברה
 • ד"ר נועה לביא ביה"ס לממשל וחברה
 • גב' תמר ערב ביה"ס לממשל וחברה
 • ד"ר עמית קפלן ביה"ס לממשל וחברה
 • ד"ר אייל בנימין ביה"ס לניהול וכלכלה
 • ד"ר שירית כתב-הרץ ביה"ס לניהול וכלכלה
 • מר אבשלום קורן ביה"ס לניהול וכלכלה
 • גב' ריקי רות-גרין ביה"ס לניהול וכלכלה
 • גב' לילי קניג לימודי אנגלית
 • גב' נורית קרנר לימודי אנגלית
 • ד"ר דיויד גרייבס לימודים כלליים