כניסה

סדנת אתגר ההוראה פעילה*

הסדנה תתקיים בתאריך  18.10.2017

מנחה: ד"ר מיכל רמות

הוראה פעילה מוגדרת כפעילות לימודית הגורמת ללומדים להיות מעורבים בחומר הנלמד ע"י קריאה, כתיבה, דיון ופתרון בעיות. הוראה פעילה מסייעת להתמודד עם משימות הדורשות חשיבה גבוהה כגון אנליזה, סינתזה והערכה.

הוראה פעילה נגזרת משתי הנחות יסוד:

  • למידה מטבעה היא תהליך אקטיבי
  • אנשים שונים לומדים בדרכים שונות

   מחקרים רבים הראו את החשיבות של הוראה ולמידה פעילה אולם עדיין שיטת הלימוד הנפוצה ביותר באקדמיה היא ההרצאה. הוראה פעילה מאפשרת לסטודנט להיות מעורב בתהליך הלמידה, להטמיע את החומר במהלך השיעור ולא רק לפני מבחן, ויוצרת עניין בתכני הקורס. 

   כמו כן, היא משפרת את יכולת הלמידה, מפתחת יכולות של חשיבה ביקורתית, עוזרת בזיהוי ופתרון בעיות ומאפשרת אינטראקציה בין המרצה לסטודנטים ובין הסטודנטים לבין עצמם.

   בסדנה זו נתמקד ונתרגל שיטות הוראה חדשניות ליצירת הוראה פעילה והקניית מיומנויות יישומיות לסטודנטים בשיעורים וביניהם:

   מודל למידת עמיתים וכיצד ניתן להעריך את האפקטיביות שלו.

   למידה מבוססת בעיות (Problem Based Learning) בשילוב דוגמאות רלבנטיות

   וכן נציג מודלים ללמידה באמצעות חשיבה ביקורתית ועצמאית.
    
   לסדנה זו רצוי להגיע עם טלפונים חכמים ואמצעי כתיבה.

*קיומה של הסדנה מותנה במינימום של מספר משתתפים.


ההרשמה לסדנה זו הסתיימה.