כניסה

רשימת המרצים המצטיינים בהוראה לשנה"ל תשע"ו

גב' שרון גל                          ביה"ס לניהול וכלכלה                     
ד"ר  ארתור  יוסף                      ביה"ס לניהול וכלכלה                     
ד"ר נועה נלסון                          ביה"ס לניהול וכלכלה                     
רו"ח עדי ריינהולד                       ביה"ס לניהול וכלכלה                     
ד"ר סברינה אופנהיימר                    ביה"ס למדעי התנהגות                     
ד"ר גלית לנדסהוט                        ביה"ס למדעי התנהגות                     
ד"ר ענבל מרקו                        ביה"ס למדעי התנהגות                     
ד"ר ערן שדך                             ביה"ס למדעי התנהגות                     
מר יובל איתן                            ביה"ס לממשל וחברה                       
ד"ר נועה לביא                           ביה"ס לממשל וחברה                       
פרופ' אסף מידני                        ביה"ס לממשל וחברה                       
גב' תמר ערב                             ביה"ס לממשל וחברה                       
מר אביעד אפלבאום                         ביה"ס למדעי הסיעוד                      
ד"ר דוד עזרא                           ביה"ס למדעי הסיעוד                      
ד"ר פאולינה בנטוב                       לימודי אנגלית
גב' שושנה הורוביץ-גרומט                 לימודי אנגלית
מר  יוסי בצלאל                          ביה"ס למדעי המחשב                       
ד"ר זף סגל                              ביה"ס למדעי המחשב                       
ד"ר דורית פרנס                          ביה"ס למדעי המחשב                       
ד"ר עדי שרייבמן                         ביה"ס למדעי המחשב                       
מר אבשלום קורן                         לימודי סטטיסטקה